VICASA: trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt

Công ty cổ phần thép Biên Hòa (VICASA) đã có thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt cho cổ đông chốt danh sách ngày 20/5.

22/10/2012 00:00

Công ty cổ phần thép Biên Hòa (VICASA) đã có thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt cho cổ đông chốt danh sách ngày 20/5.

Cụ thể như sau:

1.Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa

2. Mã chứng khoán: VCA

3. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá: 10.000 đồng

5. Nội dung và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

6. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu –  5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)

7. Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/05/2011

8. Thời gian chi trả cổ tức: 10/06/2011 (8h00-15h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

9. Địa điểm chi trả cổ tức: Trụ sở Công ty cổ phần Thép Biên Hòa – P. Tài chính Kế toán. Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa I, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

 

Lưu ý:

- Số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt nhận được sẽ được VICASA khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008.

- Mang theo CMND hoặc giấy giới thiệu đối với cổ đông là tổ chức khi tới nhận cổ tức bằng tiền mặt.

- Nếu thanh toán bằng chuyển khoản thì cung cấp cho Công ty thông tin “Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản”. Phí chuyển khoản sẽ do người thụ hưởng chịu.

- Đối với chứng khoán lưu ký: làm thủ tục nhận cổ tức tại đơn vị lưu ký sổ cổ đông, nơi mở tài khoản lưu ký.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính Kế toán VICASA – Chị Huỳnh Thị Xuân Lan. ĐT: 0903 376 302, 061 3835025; FAX: 061 3836969

 

(Thanh Hùng)