Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức tập huấn công tác PCCC và CNCH năm 2022

Nhằm sẵn sàng ứng phó trong trường hợp có sự cố cháy, nổ; cứu nạn cứu hộ; hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị chữa cháy, ngày 01/10/2022, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức buổi diễn tập, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại chỗ cho cán bộ, công nhân viên, người lao động mà nòng cốt là đội PCCC tại cơ quan năm 2022.

01/10/2022 11:24