THỦ TỤC, HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN, THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

22/10/2012 00:00

I. THỦ TỤC, HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

1. Đối tượng cho phép được chuyển nhượng

· Các Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

· Các Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông không trong tình trạng phong tỏa.

2. Hồ sơ chuyển nhượng

· Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (mẫu đính kèm) có đủ chữ ký của các bên chuyển nhượng: 03 bản. Bên chuyển nhượng phải trực tiếp ký giấy đề nghị chuyển nhượng hoặc ủy quyền hợp lệ cho bên thứ 3 theo quy định của pháp luật hiện hành.

· Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo mẫu quy định có đủ chữ ký của các bên chuyển nhượng: 03 bản.

· Giấy thông báo trúng đấu giá và Phiếu nộp tiền số cổ phần trúng đấu giá hoặc ủy nhiệm chi.

· Trường hợp cá nhân chuyển nhượng: CMND của hai bên chuyển nhượng.

· Trường hợp tổ chức chuyển nhượng: Giấy ĐKKD/Giấy phép thành lập, quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật công ty, văn bản ủy quyền cho cán bộ thực hiện thủ tục chuyển nhượng (mẫu đính kèm), CMND người đại diện theo pháp luật và CMND của người được ủy quyền.

3. Thủ tục chuyển nhượng

· Các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần có thể liên hệ với Trụ sở chính, Chi nhánh và các Phòng giao dịch của VietinbankSc. Tại đó các cổ đông sẽ được hướng dẫn lập bộ hồ sơ chuyển nhượng.

· Hồ sơ chuyển nhượng phải được kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và đầy đủ của Sổ chứng nhận cổ đông, giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng minh liên quan.

· Cổ đông chuyển nhượng nộp phí chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

· Sau 05 ngày làm việc, Cổ đông xuất trình CMND, Giấy hẹn để nhận lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

4. Phí chuyển nhượng cổ phần

4.1. Phí chuyển nhượng: 0.4% tổng giá trị mệnh giá số cổ phần chuyển nhượng, tối thiểu 100.000 đồng/lần chuyển nhượng, tối đa 2.000.000 đồng/lần chuyển nhượng, hai bên chuyển nhượng tự thỏa thuận nộp phí chuyển nhượng.

4.2. Bên chuyển nhượng là cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

II. THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Đối tượng

Các cổ đông có nhu cầu thay đổi thông tin CMND/Hộ chiếu/ĐKKD, địa chỉ liên lạc, điện thoại hoặc email hoặc các thông tin khác.

2. Hồ sơ thay đổi thông tin

· Giấy đề nghị thay đổi thông tin cổ đông (mẫu đính kèm): 02 bản

· Đối với cổ đông là cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; Giấy thông báo trúng đấu giá và Phiếu nộp tiền số cổ phần đấu trúng giá.

· Đối với cổ đông là tổ chức: Giấy thông báo trúng đấu giá; Phiếu nộp tiền số cổ phần trúng đấu giá hoặc Ủy nhiệm chi; Giấy ủy quyền của cổ đông cho người thay mặt đến làm thủ tục thay đổi thông tin (mẫu đính kèm) và Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Lưu ý: trường hợp cổ đông thay đổi thông tin CMND/Hộ chiếu/ĐKKD đề nghị Quý cổ đông xuất trình bản gốc CMND/Hộ chiếu/ĐKKD cũ và mới hoặc bản sao hợp lệ.

3. Thủ tục thay đổi thông tin

· Các cổ đông có thể liên hệ với Trụ sở chính, Chi nhánh và các Phòng giao dịch của VietinbankSc. Tại đó các cổ đông sẽ được hướng dẫn lập bộ hồ sơ thay đổi thông tin.

· Hồ sơ chuyển nhượng phải được kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và đầy đủ của Sổ chứng nhận cổ đông, giấy đề nghị thay đổi thông tin và các giấy tờ chứng minh liên quan.

· Sau 05 ngày làm việc, Cổ đông xuất trình CMND, Giấy hẹn để nhận lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới.

Thủ tục nhận, hồ sơ và mẫu biểu chuyển nhượng cổ phần, thay đổi thông tin cổ đông, Quý cổ đông vui lòng tải file đính kèm.

- Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần

- Giấy đề nghị thay đổi thông tin cổ đông

- Giấy ủy quyền

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần