Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý của Công ty TNHH Thép VSC – Posco

Công ty đấu giá Hợp danh Asia tổ chức bán đấu giá toàn bộ tài sản cố định (Bao gồm: nhà xưởng, máy móc thiết bị), hàng tồn kho, vật tư phụ tùng kèm theo của nhà máy cán thép xây dựng của Công ty TNHH Thép VSC – Posco.

13/01/2020 08:31

Công ty đấu giá Hợp danh Asia tổ chức bán đấu giá các tài sản sau:

1. Tài sản đấu giá:

1.1. Toàn bộ tài sản cố định (Bao gồm: nhà xưởng, máy móc thiết bị), hàng tồn kho, vật tư phụ tùng kèm theo của nhà máy cán thép xây dựng của Công ty TNHH Thép VSC – Posco. (Liên hệ với Công ty để biết thông tin chi tiết tài sản).

1.2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý của Công ty TNHH Thép VSC – Posco

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Công ty TNHH Thép VSC – Posco

Địa chỉ: km9 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

3. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

3.1. Giá khởi điểm: 154.475.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tư tỷ, bốn trăm bẩy mươi lăm triệu đồng).

3.2. Tiền đặt trước: 7.723.750.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy tỷ, bẩy trăm hai mươi ba triệu, bẩy trăm năm mươi nghìn đồng). Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/01/2020 đến 17h00 ngày 21/01/2020.

Số tiền đặt trước nộp vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Asia

Số tài khoản: 2631136555666 – Mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Bắc Hải Phòng.

3.3. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/1 bộ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ).

4. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá:

4.1. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày 11/01/2020 cho đến hết ngày 21/01/2020 (Sáng từ 7h30 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17 giờ).

4.2. Thời gian tiếp nhận phiếu trả giá: Từ ngày 20/01/2020 đến 17h00 ngày 21/01/2020 (Sáng từ 7h30 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17 giờ).

4.3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá: Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Asia (Tầng 4 Tòa nhà Vietrans, số 5A Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng).

5. Thời gian xem tài sản: Từ ngày thông báo cho đến hết ngày 18/01/2020 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

6.1. Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến hồi 8h30 ngày 22/01/2020

6.2. Địa điểm bán đấu giá: Dự kiến tại trụ sở Công ty TNHH Thép Posco, km9 phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng.

* Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

* Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Văn phòng đại diện Công ty.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Asia

Địa chỉ: Phòng hội trường tầng 4, tòa nhà Vietrans, số 5A Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 0225.8832.609