Thông báo bán đấu giá tài sản

Công ty đấu giá hợp danh Asia tổ chức bán đấu giá tài sản là: Toàn bộ tài sản cố định (bao gồm: nhà xưởng, máy móc, thiết bị), hàng tồn kho, vật tư phụ tùng kèm theo của nhà máy cán thép xây dựng của Công ty TNHH Thép VSC - Posco.

23/12/2019 10:47

Công ty đấu giá hợp danh Asia tổ chức bán đấu giá tài sản là: Toàn bộ tài sản cố định (bao gồm: nhà xưởng, máy móc, thiết bị), hàng tồn kho, vật tư phụ tùng kèm theo của nhà máy cán thép xây dựng của Công ty TNHH Thép VSC - Posco. (Liên hệ với Công ty để biết thêm thông tin chi tiết).
* Nguồn gốc tài sản: Tài sản của Công ty TNHH Thép VSC - Posco thanh lý.
* Giá khỏi điểm: Giá khởi điểm: 171.639.000.000 đồng (Một trăm bẩy mươi mốt tỷ, sáu trăm ba mươi chín triệu đồng).
* Tiền đặt trước: 8.581.950.000 đồng (Tám tỷ, năm trăm tám mươi mốt triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng).
* Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ: Kể từ ngày 20/12/2019 cho đến hết ngày 27/12/2019
* Thời gian xem tài sản: Từ ngày thông báo cho đến hết ngày 26/12/2019 trong giờ hành chính.
* Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/12/2019 đến 17h ngày 27/12/2019
* Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến hồi 13h30 ngày 30/12/2019
* Địa điếm bán đấu giá: Dự kiến tại trụ sở Công ty TNHH Thép Posco, km9 phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Asia. Địa chỉ: Phòng hội trường tầng 4, tòa nhà Vietrans, số 5A Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 0225.8832.609; 0903.446.051