Thông báo bán đấu giá tài sản

Công ty đấu giá hợp danh Asia tổ chức bán đấu giá tài sản là: Toàn bộ tài sản cố định (bao gồm: nhà xưởng, máy móc thiết bị), hàng tồn kho, vật tư phụ tùng kèm theo của nhà máy cán thép xây dựng của Công ty TNHH Thép VSC - Posco.

03/12/2019 12:08

Công ty đấu giá hợp danh Asia tổ chức bán đấu giá tài sản là: Toàn bộ tài sản cố định (bao gồm: nhà xưởng, máy móc thiết bị), hàng tồn kho, vật tư phụ tùng kèm theo của nhà máy cán thép xây dựng của Công ty TNHH Thép VSC - Posco. (Liên hệ với Công ty để biết thêm thông tin chi tiết)
* Nguồn gốc tài sản: Tài sản của Công ty TNHH Thép VSC - Posco thanh lý.
* Giá khởi điểm: 190.710.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ, bẩy trăm mười triệu đồng).
* Tiền đặt trước: 9.535.500.000 đồng (Chỉn tỷ, năm trăm ba mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng)
* Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/1 bộ (Năm trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ)
* Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)
* Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ: Kể từ ngày 02/12/2019 cho đến hết ngày 18/12/2019
* Thời gian xem tài sản: Từ ngày thông báo cho đến hết ngày 18/12/2019 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản.
* Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/12/2019 đến hết ngày 18/12/2019
* Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến hồi 8h30 ngày 20/12/2019
* Địa điểm bán đấu giá: Dự kiến tai trụ sở Công ty TNHH Thép Posco, km9 phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Asia. Địa chỉ: Phòng hội trường tầng 4, tòa nhà Vietrans, số 5A Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 0225.8832.609; 0903.446.051