Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP do Công ty cổ phần Thép Tân Thuận phát hành thêm

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP chào bán 550.000 quyền mua cổ phần phổ thông công ty cổ phần Thép Tân Thuận phát hành thêm

21/07/2017 21:09

1. Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần: Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

- Địa chỉ: Số 91 Láng Hạ, Phường Láng Hạ. Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (+84) 24 356 1767 Fax: (+84) 24 356 1815

2. Tổ chức phát hành cổ phần:

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Thép Tân Thuận
- Địa chỉ: 136A Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38 723 553 Fax: 028 38 723 960
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh thép
- Vốn điều lệ: 22.000.000.000 đồng

3. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP do Công ty cổ phần Thép Tân Thuận phát hành thêm

4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

5. Quyền mua cổ phần chào bán:
- Số lượng quyền mua cổ phần chào bán: 550.000 quyền mua cổ phần phổ thông công ty cổ phần Thép Tân Thuận
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 100/75 (100 quyền mua được mua 75 cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Thép Tân Thuận với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần)
- Giá khởi điểm: 200 đồng/ 01 quyền mua (Hai trăm đồng/ một quyền mua)

6. Thời gian và địa điểm tô chức đấu giá:
- Thời gian: 10h00 ngày 31/7/2017
- Địa điểm: Tại Văn phòng Đại diện của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. Đ
ịa chỉ: Số 56, Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại đây:

- Quyết định 216/QĐ-VNS ngày 21/7/2017.

- Thông báo số 1060/TB-VNS ngày 21/7/2017.

- Các biểu mẫu kèm theo.