Thành lập Công ty cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long

Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long là công ty cổ phần với 85% vốn thuộc VNSTEEL, được thành lập ngày 21/7/2010 với vốn điều lệ là 450 tỷ đồng. Sản phẩm của công ty là các sản phẩm về tôn mạ kẽm, mạ màu nhằm phục vụ nhu cầu cho khu vực phía Bắc.

22/10/2012 00:00

Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long là công ty cổ phần với85% vốn thuộc VNSTEEL, được thành lập ngày 21/7/2010 với vốn điều lệ là 450 tỷ đồng. Sản phẩm của công ty là các sản phẩm về tôn mạ kẽm, mạ màu nhằm phục vụ nhu cầu cho khu vực phía Bắc.

Ngày 28/7/2010, tại Hà Nội đã tiến hành lễ ký kết biên bản bàn giao nhà máy mạ kẽm, mạ màu giữa Công ty CP Lilama Hà Nội và Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long. Đến dự lễ ký có Lãnh đạo Đảng Uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên và lãnh đạo các phòng ban của Tổng công ty cùng đại diện lãnh đạo Công ty CP Lilama Hà Nội.

 

Một số hình ảnh của lễ ký kết:

 

 

 

 

(Vũ Anh)