Lễ công bố Quyết định thành lập Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công Ty Thép Việt Nam –CTCP và Chi bộ cơ sở Văn phòng Đại diện

Chiều 07/10/2014, tại Văn phòng đại diện, số 56 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.HCM, Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam –CTCP tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, Quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Văn phòng đại diện, Quyết định bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo Văn phòng đại diện.

09/10/2014 09:33

Chiều 07/10/2014, tại Văn phòng đại diện, số 56 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.HCM, Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam –CTCP tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, Quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Văn phòng đại diện, Quyết định bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo Văn phòng đại diện. Đến dự lễ công bố quyết định có đồng chí Đặng Thúc Kháng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, đồng chí Nguyễn Minh Xuân, Uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cùng đại diện Đảng uỷ, Công đoàn, lãnh đạo các Ban nghiệp vụ Tổng công ty và toàn thể cán bộ nhân viên Văn phòng đại diện.

Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam –CTCP là tổ chức trực thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP được thành lập theo Quyết định số 238/QĐ-VNS ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam. Văn phòng đại diện có chức năng đại diện theo uỷ quyền của Tổng công ty Thép Việt Nam –CTCP tại phía Nam; có trụ sở tại 56 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Văn phòng đại diện tại TP.HCM có 20 cán bộ, chuyên viên, trong đó có 10 đảng viên chính thức. Do văn phòng đại diện có chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức riêng nên việc thành lập Chi bộ Văn phòng đại diện là rất cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho việc chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Văn phòng đại diện được thuận lợi.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, đồng chí Đặng Thúc Kháng, Bí thư Đảng uỷ chúc sức khoẻ và đề nghị Lãnh đạo Văn phòng đại diện cùng toàn thể cán bộ nhân viên thực hiện sự đoàn kết, gắn bó, hoàn thành xuất sắc được giao.

Thay mặt Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Trọng, Trưởng văn phòng đại diện phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty và xin hứa sẽ cùng toàn thể CBNV Văn phòng đại diện thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà Tổng công ty giao.