Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và PTTN Quý I/2014

Ngày 18/4/2014, Ban Thường vụ Đoàn TN Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Ban chấp hành mở rộng lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2012-2017; Sơ kết công tác Quý I; Triển khai nhiệm vụ Quý II và Quán triệt Nghị quyết 01, 02 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương với sự tham gia của các đồng chí Uỷ viên BCH, Uỷ viên UBKT Đoàn Tổng công ty và Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc. Đồng chí Phạm Thanh Sơn – Uỷ viên BCH Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn Tổng công ty chủ trì hội nghị.

28/04/2014 10:23

Ngày 18/4/2014, Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Ban chấp hành mở rộng lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2012-2017; Sơ kết công tác Quý I; Triển khai nhiệm vụ Quý II và Quán triệt Nghị quyết 01, 02 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương với sự tham gia của các đồng chí Uỷ viên BCH, Uỷ viên UBKT Đoàn Tổng công ty và Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc. Đồng chí Phạm Thanh Sơn – Uỷ viên BCH Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động phong trào Đoàn thanh niên Tổng công ty trong năm Quý I/2014, các hoạt động xung kích, tình nguyện lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội đã được Đoàn Tổng công ty và các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai rộng khắp trong Tháng Thanh niên - Năm thanh niên tình nguyện 2014; Hội nghị cũng đã thông qua các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2014.

Đ/C Ngô Văn Thắng – Phó Bí Thư Đoàn Tổng công ty báo cáo tại Hội nghị

Cũng trong chương trình hội nghị làm việc lần này, đồng chí Phạm Thị Hải – Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty thay mặt Ban Thường vụ quán triệt tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐTNK-TG về “nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cho đoàn viên, xây dựng lớp thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương có bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến vì dự phát triển bền vững của Doanh nghiệp và đất nước” và Nghị quyết số 02-NQ/ĐTNK-TCKT về “đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở trong Khối Doanh nghiệp Trung ương” của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tới gần 50 cán bộ đoàn chủ chốt của Tổng công ty.

Đ/c Phạm Thị Hải – Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí Uỷ viên BCH và Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc đã đưa ra nhiều ý kiến tham luận về việc tập trung các giải pháp, mô hình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong Đoàn và phong trào thanh niên của Tổng công ty, trong đó nhiều ý kiến đã thẳng thắn nêu ra những tồn tại và khó khăn mà các tổ chức Đoàn cơ sở đang gặp như công tác tổ chức cán bộ, tổ chức các phong trào, hoạt động… và đề nghị Đoàn Tổng công ty có phương án hỗ trợ, giải quyết.

Các đồng chí trong Uỷ viên BCH, Bí Thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc đưa ra nhiều ý kiến tham luận

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Phạm Thanh Sơn – Bí thư Đoàn TN Tổng công ty đã đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Quý I/2014. Đồng thời, đề nghị các đồng chí Uỷ viên BCH và Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc cần tăng cường nắm tình hình tư tưởng đoàn viên, nâng cao chất lượng công tác Đoàn, tổ chức có hiệu quả các hoạt động trọng tâm đã đề ra; Tiếp tục thi đua đảm nhận công trình thanh niên và đồng chí nhấn mạnh đến việc chuẩn bị tổ chức thí điểm nhiệm kỳ đại hội Đoàn sắp tới.