Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

30/08/2016 15:09

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 05 ngày 27/4/2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Kế hoạch số 08 ngày 10/5/2016 của Đảng ủy Tổng công ty, để góp phần sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị khu vực Phú Mỹ

Trong ngày 26/8/2016, Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã chỉ đạo Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ-Vnsteel và Đảng uỷ Công ty Cổ phần Thép Vicasa-Vnsteel đăng cai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Đảng ủy Tổng công ty cho trên 250 cán bộ, đảng viên của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty tại khu vực Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và khu vực Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai).

Quang cảnh hội nghị khu vực Biên Hòa

Đồng chí Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đ/c Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt NQ Đại hội XII của Đảng

Đồng chí Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty trực tiếp truyền đạt nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ủy Tổng công ty.

Đ/c Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT truyền đạt chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020