Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP lần thứ IV, khóa III

Sáng ngày 28/12/2017, Đoàn Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành lần thứ IV khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 (Mở rộng), nhằm đánh giá Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017; Xây dựng Chương trình công tác năm 2018 tại Hội trường Tầng 8, Tổng Công ty Thép Việt Nam và Hội trường Lầu 6, Văn phòng Đại diện Tổng công ty tại TP. Hồ Chí Minh.

02/01/2018 09:23

Sáng ngày 28/12/2017, Đoàn Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành lần thứ IV khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 (Mở rộng), nhằm đánh giá Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017; Xây dựng Chương trình công tác năm 2018 tại Hội trường Tầng 8, Tổng Công ty Thép Việt Nam và Hội trường Lầu 6, Văn phòng Đại diện Tổng công ty tại TP. Hồ Chí Minh.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu - Phó Bí thư, chủ nhiệm UBKT Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty; đồng chí Phạm Thị Hải – UVBTV, Chánh Văn phòng Công đoàn Tổng công ty; đồng chí Phạm Thanh Sơn - Bí thư Đoàn Tổng Công ty cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Tổng công ty; các đồng chí Bí thư, phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc, UVBCH Chi đoàn Cơ quan Tổng công ty đã về dự đông đủ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thanh Sơn – Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty và đồng chí Dương Phương Bắc – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017; Dự thảo Chương trình công tác trọng tâm năm 2018.

Hội nghị cũng đã được lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng Công ty: đồng chí đã biểu dương những kết quả của thanh niên đã đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD của đơn vị, Tổng công ty và yêu cầu Đoàn thanh niên Tổng công ty cần tiếp tục làm tốt công tác truyên truyền, giáo dục truyền thống trong đoàn viên thanh niên; duy trì đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất; tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao chào mừng các sự kiện của đất nước và Tổng công ty; tiếp tục khơi dậy và phát huy tính năng động, sáng tạo của tuối trẻ trong việc xung kích tình nguyện đảm nhận những việc mới, việc khó, giải quyết các khó khăn, ách tắc trong sản xuất, kinh doanh, duy trì hoạt động và tăng cường đảm nhận các trạm máy thanh niên; Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hiến máu nhân đạo; Quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, để đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng… nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty trong năm 2018.


Đ/c Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Hoàng Thị Minh Thu – Phó Bí thư, chủ nhiệm UBKT Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã phát biểu chỉ đạo và biểu dương những kết quả mà Đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí đã yêu cầu tuổi trẻ Tổng Công ty cần đưa ra nhiều giải pháp trong công tác Đoàn để tiếp tục giữ vững các danh hiệu thi đua trong năm 2017 đã đạt được; bổ sung thêm các nội dung chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động trong năm 2018 theo sự chỉ đạo của Đoàn Khối; thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đặc biệt năm 2018 là năm còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tuổi trẻ phải thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, vượt khó để đáp ứng mọi nhiệm vụ, mọi vị trí được giao.

Đ/c Hoàng Thị Minh Thu – Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Khối DNTW phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Để ghi nhận những đóng góp của các Tập thể và Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, tại Hội nghị đã biểu dương và chúc mừng cho 11 Tập thể và 09 Cá nhân khen thưởng cấp Đoàn Khối; 13 Tập thể và 28 Cá nhân khen thưởng cấp Đoàn Tổng Công ty; Công bố xếp loại thi đua năm 2017, có 16 tập thể xuất sắc, 08 tập thể tiên tiến và 01 tập thể Trung bình; Đoàn Tổng công ty đã thống nhất trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho 05 tập thể xuất sắc tiêu biểu trong năm 2017: Đoàn Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL; Đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL; Đoàn Công ty Tôn Phương Nam; Đoàn Công ty cổ phần tôn mạ VNSTEEL Thăng Long; Chi đoàn Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn

Đ/c Hoàng Thị Minh Thu - Phó Bí thư Đoàn Khối DNTW trao tặng Bằng khen của Đoàn Khối cho Tập thể (tại khu vực Phía Bắc) đã có thành tích xuất sắc năm 2017


Đ/c Hoàng Thị Minh Thu - Phó Bí thư Đoàn Khối DNTW trao tặng Bằng khen của Đoàn Khối cho các cá nhân (tại khu vực Phía Bắc) đã có thành tích xuất sắc năm 2017


Đ/c Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty trao tặng Bằng khen của Đoàn Khối cho các Tập thể (tại khu vực Phía Nam) đã có thành tích xuất sắc năm 2017


Đ/c Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty trao tặng Bằng khen của Đoàn Khối cho các cá nhân (tại khu vực Phía Nam) đã có thành tích xuất sắc năm 2017


Đ/c Phạm Thanh Sơn – Bí thư Đoàn Tổng công ty tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 05 đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong năm 2017

Trong năm 2017, với việc bám sát sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tổng công ty và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Tổng công ty đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nội dung và giải pháp chỉ đạo. Kết quả: Đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022; đã tổ chức tốt phong trào thanh niên tình nguyện, Sáng tạo trẻ và các Chương trình của Đoàn, đã đăng ký, đảm nhận được 64 công trình, phần việc thanh niên các cấp đạt 106,6% kế hoạch (trong đó có 14 công trình cấp Đoàn Khối đạt 280% kế hoạch, 05 công trình cấp Tổng công ty đạt 100% kế hoạch); thực hiện trên 160 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất đạt 160% kế hoạch; phối hợp tổ chức và tham gia thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị 1.668,2 triệu đồng (đạt 654% kế hoạch); vận động hiến được 416 đơn vị máu (đạt 166,4% kế hoạch); 235 lượt thanh niên công nhân được hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần (đạt 235% kế hoạch); giới thiệu cho Đảng trên 59 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đạt kế hoạch và có 19 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; nhiều giải thưởng, tôn vinh của Trung ương Đoàn và Đoàn Khối đã được trao cho các đoàn viên tiêu biểu như: 03 đồng chí cán bộ Đoàn được tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; 03 đồng chí được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Khối; được Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị xét tặng Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn năm 2017.

Năm 2018, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022; kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (21/11/2008 – 21/11/2018); Với chủ đề công tác năm 2018 được chọn là: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; phát huy tinh thần sáng tạo, tiên phong của đoàn viên, thanh niên góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP”, hy vọng cùng với tuổi trẻ cả nước, trên tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện, hiệu quả, tuổi trẻ VNSTEEL sẽ ra sức thi đua phấn đấu cùng toàn thể cán bộ công nhân viên – lao động của Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng công ty và thực hiện tốt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác Đoàn sau:

1. Phấn đấu 100% các cơ sở Đoàn tổ chức, tham gia tốt Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Đại hội Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Đại hội Đoàn đơn vị.

2. Phấn đấu thực hiện được 45 công trình thanh niên các cấp (trong đó: 05 công trình cấp Khối; 05 công trình cấp Tổng công ty; 35 công trình cấp cơ sở).

3. Phấn đấu thực hiện được 90 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất kinh doanh.

4. Phấn đấu 100 lượt đoàn viên, thanh niên công nhân được hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần.

5. Đăng ký tổ chức, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị thực hiện phấn đấu 600 triệu đồng.

6. Toàn Tổng công ty phấn đấu vận động hiến được 300 đơn vị máu.

7. Phấn đấu giới thiệu 50 đoàn viên ưu tú cho Đảng, phấn đấu tỷ lệ đoàn viên ưu tú do Đoàn giới thiệu được kết nạp Đảng đạt tỷ lệ 70%.

8. Thực hiện tốt các nhiệm vụ Đoàn cấp trên và Tổng công ty giao.
Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty lần thứ IV, khóa III (Mở rộng) đã thành công tốt đẹp trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, chân tình giữa các đại biểu đại diện cho gần 1.296 ĐVTN trong toàn hệ thống Tổng công ty, tạo động lực to lớn cho năm 2018 tiếp tục tổ chức thành công các hoạt động của Đoàn Tổng công ty.