Gang thép Thái Nguyên đạt doanh thu hơn 8,3 nghìn tỷ đồng

Năm 2010, Công ty CP gang thép Thái Nguyên đã tiêu thụ trên 600 nghìn tấn thép, đạt 107,2% kế hoạch năm với tổng doanh thu ước đạt 8.343 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 300 tỷ đồng, tăng 87% so với kế hoạch năm và tăng 7,6% so với năm 2009.

22/10/2012 00:00

Năm 2010, Công ty CP gang thép Thái Nguyên đã tiêu thụ trên 600 nghìn tấn thép, đạt 107,2% kế hoạch năm với tổng doanh thu ước đạt 8.343 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 300 tỷ đồng, tăng 87% so với kế hoạch năm và tăng 7,6% so với năm 2009.

Mặc dù năm qua thị trường có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nhưng sản xuất kinh doanh của gang thép Thái Nguyên vẫn tăng trưởng và đạt mức cao nhất từ trước đến nay, đời sống của cán bộ công nhân viên (CBCNV) được cải thiện đáng kể, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tiếp tục tạo được niềm tin về định hướng phát triển công ty trong thời gian tới.

 

 

Tổng giám đốc Trần Văn Khâm

 

Đối với các công ty cổ phần có phần vốn góp của công ty, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn song đại diện chính phần vốn của gang thép Thái Nguyên tại các công ty này đã có nhiều cố gắng cùng lãnh đạo từng bước tháo gỡ khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Bên cạnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà công ty đã đạt được, Tổng giám đốc Trần Văn Khâm còn cho biết: Sau hơn một năm thực hiện công tác cố phần hoá, công ty đã thực hiện thành công công tác quản trị như: Xây dựng quy chế nội bộ, quản lý vật tư đầu vào đầu ra, thực hiện giá thu mua vật liệu hợp lý, tiết giảm chi phí quản lý Đây là một trong những bước đột phá quan trọng, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty và nâng tầm thương hiệu TISCO trên thị trường.

Hơn nữa, sau tiến trình cổ phần hoá, toàn thể CBCNV đã nhận thấy được đây là chủ trương đúng đắn, bởi nếu thực hiện triệt để và áp dụng chặt chẽ những giải pháp quản trị mới sẽ giúp công ty tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện nâng cao mức thu nhập của người lao động và đảm bảo mọi quyền lợi khác.

Từ tháng 10/2010, công ty đã xây dựng kế hoạch thực hiện văn hoá doanh nghiệp với các nội dung cụ thể như: Xây dựng tác phong làm việc, quan hệ với khách hàng, ứng xử trong môi trường làm việc hài hoà thân thiện theo quy định; xây dựng đồng phục mang thương hiệu TISCO ở tất cả các đơn vị thành viên, từ đó từng bước tạo dựng phong cách TISCO trong lòng khách hàng.

Năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp của công ty đạt 2.285 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch năm, tăng 2% so với năm 2009.

Công ty đã sản xuất 332,5 nghìn tấn phôi thép, đạt 104% kế hoạch năm, tiêu thụ trên 600 nghìn tấn thép với tổng doanh thu 8.434 tỷ đồng, mức thu nhập bình quân của CBCNV đạt 6 triệu đồng/người/tháng.

Nếu năm 2010 công ty tập trung vào công tác quản trị tạo sự thay đổi trong quản lý hành chính, thì năm 2011 công ty sẽ tập trung vào các giải pháp cải tiến trong lĩnh vực kỹ thuật như: Ứng dụng thiết bị kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất, cải tiến quy trình sản xuất, đẩy mạnh triển khai các biện pháp kỹ thuật cốt lõi để đảm bảo duy trì mức tăng trưởng sản xuất kinh doanh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; bảo toàn và phát triển nguồn vốn; giữ vững ổn định nội bộ; tham gia tích cực và có trách nhiệm đối với các hoạt động xã hội và văn hoá doanh nghiệp trong toàn công ty.

Năm 2011, công ty cũng sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo bám sát tiến độ thi công xây lắp tại các dự án đầu tư trọng điểm, đặc biệt là dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn II, quan tâm xúc tiến và triển khai các dự án khai thác mỏ và nguyên liệu phục vụ cho sản xuất hiện tại và lâu dài.

Với những kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được, Công ty CP gang thép Thái Nguyên đang được tiếp thêm sức mạnh, nguồn lực và niềm tin để tranh thủ thời cơ vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch của năm 2011, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các ngày lễ lớn của đất nước /.

 

Theo Báo Kinh tế Việt Nam

(Lê Thủy)