Đoàn Thanh niên VNSTEEL tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 27/12/2019, Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành lần thứ XII khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 (Mở rộng), Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; Triển khai Chương trình công tác năm 2020 tại Hội trường Tầng 8, Tổng Công ty Thép Việt Nam và Hội trường Lầu 6, Văn phòng Đại diện Tổng công ty tại TP. Hồ Chí Minh.

31/12/2019 10:00

Sáng ngày 27/12/2019, Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành lần thứ XII khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 (Mở rộng), Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; Triển khai Chương trình công tác năm 2020 tại Hội trường Tầng 8, Tổng Công ty Thép Việt Nam và Hội trường Lầu 6, Văn phòng Đại diện Tổng công ty tại TP. Hồ Chí Minh.

Về dự Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XII khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 (Mở rộng), Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; Triển khai Chương trình công tác năm 2020 có đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, UVBCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Vương Duy Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đồng chí Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Tổng Công ty cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Tổng công ty; các đồng chí Bí thư, phó Bí thư, đoàn viên ưu tú các cơ sở Đoàn trực thuộc, UVBCH Chi đoàn Cơ quan Tổng công ty đã về dự đông đủ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thanh Sơn – Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty và đồng chí Dương Phương Bắc – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty và Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt – Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Tổng công ty, trình bày Dự thảo Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022; Báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành giữa nhiệm kỳ; Báo cáo kết quả Kiểm tra giám sát giữa nhiệm kỳ và Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; Chương trình công tác năm 2019.

Hội nghị cũng đã được lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Vương Duy Khánh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty: đồng chí đã biểu dương những kết quả của thanh niên đã đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD của đơn vị, Tổng công ty và yêu cầu Đoàn thanh niên Tổng công ty cần bổ sung số liệu sản xuất kinh doanh năm 2019 và giai đoạn 2017-2019 vào phụ lục báo cáo; tiếp tục làm tốt công tác truyên truyền, giáo dục truyền thống trong đoàn viên thanh niên; duy trì đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất; tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao chào mừng các sự kiện của đất nước và Tổng công ty; tiếp tục khơi dậy và phát huy tính năng động, sáng tạo của tuối trẻ trong việc xung kích tình nguyện đảm nhận những việc mới, việc khó, giải quyết các khó khăn, ách tắc trong sản xuất, kinh doanh, duy trì hoạt động và tăng cường đảm nhận các trạm máy thanh niên; Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hiến máu tình ng
uyện; Quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, để đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng,… nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty trong năm 2020 và toàn nhiệm kỳ.

Tại Hội nghị đồng chí Vũ Đức Tú – Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã phát biểu chỉ đạo và biểu dương những kết quả mà Đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP đã đạt được giữa nhiệm kỳ và trong năm 2019. Đồng chí đã yêu cầu tuổi trẻ Tổng Công ty cần tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, tiếp tục đưa ra, triển khai nhiều giải pháp trong công tác Đoàn để tiếp tục giữ vững các danh hiệu thi đua trong năm 2019 đã đạt được; bổ sung thêm các nội dung chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động trong năm 2020 theo sự chỉ đạo của Đoàn Khối, Đảng ủy Tổng công ty; thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đặc biệt năm 2020 là năm còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tuổi trẻ phải thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, vượt khó để đáp ứng mọi nhiệm vụ, mọi vị trí được giao.


Đ/c Vũ Đức Tú – UVBTV Trung ương Đoàn, UVBCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Khối DNTW phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Để ghi nhận những đóng góp của các Tập thể và Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 và giai đoạn 2017 - 2019, tại Hội nghị Đoàn Khối đã trao tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2019 cho Tập thể Đoàn Tổng công ty, biểu dương và chúc mừng cho 07 Tập thể và 09 Cá nhân khen thưởng cấp Đoàn Khối; 10 Tập thể và 15 Cá nhân khen thưởng cấp Đoàn Tổng Công ty; Công bố xếp loại thi đua năm 2019, có 12 tập thể xuất sắc, 08 tập thể tiên tiến; Đoàn Tổng công ty đã trao trặng Giấy khen cho 08 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Tuổi trẻ sáng tạo và thanh niên tình nguyện giai đoạn 2017 – 2019; Bằng khen của Trung ương Đoàn sẽ được Đoàn Khối trao tặng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 tại Hội Nghị sơ kết của Đoàn Khối.

Đ/c Vũ Đức Tú - Bí thư Đoàn Khối DNTW trao tặng xờ thi đua xuất sắc của Đoàn Khối cho TT Đoàn Tổng công ty đã có thành tích xuất sắc năm 2019

Đ/c Vũ Đức Tú - Bí thư Đoàn Khối DNTW trao tặng Bằng khen của Đoàn Khối cho các Tập thể (tại khu vực Phía Bắc) đã có thành tích xuất sắc năm 2019

Đ/c Vương Duy Khánh – UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trao tặng Giấy khen của Đoàn Tổng công ty cho các tập thể cáo (tại khu vực Phía Nam) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Tuổi trẻ sáng tạo và thanh niên tình nguyện giai đoạn 2017 - 2019

Kết quả giữa nhiệm kỳ 2017-2022, với việc bám sát sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tổng công ty và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Tổng công ty đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nội dung và giải pháp chỉ đạo. Những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ qua đã cho thấy các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đạt từ 69% đến trên 400% mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn TCT lần thứ III đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, cụ thể:

1. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

2. 100% cơ sở Đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình Tổng công ty, đơn vị.

3. Đã có 184 công trình, phần việc thanh niên được triển khai thực hiện bằng 73,6% chỉ tiêu nhiệm kỳ (trong đó: có 21 công trình cấp Khối được công nhận, bằng 140% chỉ tiêu nhiệm kỳ, 14 công trình cấp Tổng công ty, bằng 70% chỉ tiêu nhiệm kỳ);

4. Đã có 403 đề tài, sáng kiến, giải pháp trong lao động, SXKD, dịch vụ được ứng dụng vào thực tiễn, bằng 100,8% chỉ tiêu nhiệm kỳ;

5. Hỗ trợ, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho 515 lượt ĐVTN công nhân, bằng 128,8% chỉ tiêu nhiệm kỳ.

6. Đã tổ chức triển khai thực hiện, ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng với số tiền 4.646,7 triệu đồng (đạt 464% mục tiêu nhiệm kỳ là thực hiện được trên 01 tỷ đồng).

7. Toàn Tổng công ty vận động hiến được 1.236 đơn vị máu (bằng 98,88% chỉ tiêu nhiệm kỳ là đạt trên 1.250 đơn vị máu).

8. Giới thiệu được 207 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (bằng 69% chỉ tiêu nhiệm kỳ), 51 đồng chí đoàn viên ưu tú được xem xét kết nạp Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Tuổi trẻ Tổng công ty tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tổ chức các phong trào thi đua, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong lao động sản xuất kinh doanh, nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu của nhiệm kỳ góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra, cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu nửa cuối nhiệm kỳ 2017-2022:

1. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

2. 100% cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình Tổng công ty, đơn vị.

3. Phấn đấu thực hiện trên 80 công trình, phần việc thanh niên (trong đó: có 04 công trình cấp Khối, 06 công trình cấp Tổng công ty) được triển khai thực hiện;

4. Phấn đấu thực hiện trên 100 đề tài, sáng kiến, giải pháp trong lao động, SXKD, dịch vụ được ứng dụng vào thực tiễn;

5. Hỗ trợ, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho 100 lượt ĐVTN công nhân.

6. Tiếp tục tham gia, triển khai ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, cùng tham gia hỗ trợ các huyện nghèo, khó khăn theo điều kiện thực tế của Tổng công ty, đơn vị.

7. Phấn đấu toàn Tổng công ty vận động hiến được trên 600 đơn vị máu.

8. Phấn đấu giới thiệu được trên 100 ĐVƯT cho Đảng xem xét kết nạp, tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để sớm được xem xét kết nạp Đảng.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XII khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 (Mở rộng), Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; Triển khai Chương trình công tác năm 2020 đã thành công tốt đẹp trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, chân tình giữa các đại biểu đại diện cho gần 900 ĐVTN trong toàn hệ thống Tổng công ty, tạo động lực to lớn cho năm 2020 và các năm tiếp theo, tiếp tục tổ chức thành công các hoạt động của Đoàn Tổng công ty nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra.