Đảng ủy Tổng công ty tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Ngày 08/7/2016, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và tổng kết 5 năm thực thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Đến dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo và cán bộ các Ban của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

11/07/2016 10:47

Ngày 08/7/2016, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và tổng kết 5 năm thực thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức qua hệ thống VideoConference tại 02 đầu cầu: Phía Bắc tại Trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phía Nam tại Văn phòng đại diện, số 56 Thủ Khoa Huân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo và cán bộ các Ban của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

6 tháng đầu năm 2016, Đảng uỷ Tổng công ty lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn đan xen. Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện trên tất cả các mặt công tác từ sản xuất kinh doanh; đầu tư phát triển; sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp; công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo hoạt động của các tổ chức Đoàn thể quần chúng theo đúng chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp cổ phần có vốn chi phối của Nhà nước thông qua việc thường xuyên ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 04 Nghị quyết, Kết luận chuyên đề để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Nghị quyết số 01-NQ/ĐUT ngày 12/01/2016 về “Nhiệm vụ công tác năm 2016”; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUT ngày 28/01/2016 về “Nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập Quốc tế”; Kết luận số 36-KL/ĐUT ngày 08/4/2016 về “Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thép dẹt”; Kết luận số 39-KL/ĐUT ngày 27/5/2016 về “Các giải pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng”; 04 Kết luận sau các phiên họp thường kỳ của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty. Các Nghị quyết, Kết luận của Đảng uỷ Tổng công ty khi ban hành đều đảm bảo đúng, trúng và sát với tình hình thực tiễn của Tổng công ty, qua đó đã tạo bước chuyển biến rõ rệt trong kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, Tổng công ty đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch đề ra cả về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, lợi nhuận và có tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt 105,196 tỷ đồng. Các đơn vị trong khối công ty con đều sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhiều đơn vị có lợi nhuận trước thuế cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Khối các công ty liên kết số đơn vị lỗ giảm đi rõ rệt, nhiều đơn vị có hiệu quả sản xuất kinh doanh vượt trội so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt 02 đơn vị Thép Tấm lá Phú Mỹ, Thép Tấm lá Thống Nhất đã thoát khỏi tình trạng SXKD thua lỗ và có lãi trong 6 tháng đầu năm.

Việc làm của người lao động được duy trì ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên. Công tác an sinh xã hội, từ thiện, quốc phòng an ninh... được quan tâm thực hiện tốt. Công tác quản trị doanh nghiệp đã có nhiều đổi mới, công tác đầu tư xây dựng được triển khai toàn diện theo kế hoạch đề ra. Đã chỉ đạo điều chỉnh Đề án tái cơ cấu và Chiến lược phát triển Tổng công ty cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Tổng công ty.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, đã tăng cường công tác lãnh đạo, định hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, kịp thời kiện toàn cấp ủy, bổ sung và ban hành quy định về công tác cán bộ, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra.

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu phía Bắc

Về kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị: Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được Đảng ủy Tổng công ty và các tổ chức Đảng trực thuộc tiến hành nghiêm túc, tích cực. Các cấp ủy Đảng đã quán triệt nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác bằng các chương trình hành động cụ thể, sát với điều kiện thực tế của từng đơn vị và tạo được sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ; ý thức tự giác, rèn luyện, học tập của cán bộ, đảng viên, CNVC được nâng lên một cách rõ nét, nhiều cách làm hay, nhiều gương cán bộ đảng viên tiêu biểu được nhân rộng, trở thành một phong trào thi đua sôi nổi góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty; xây dựng Đảng bộ Tổng công ty thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm, đã có 18 tập thể và 71 cá nhân được Trung ương; Đảng uỷ Khối DNTW; Đảng uỷ TCT và Đảng uỷ cơ sở khen thưởng về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu phía Nam

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong 6 năm 2016. Đồng chí đã chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc trong thời gian tới cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, tái cơ cấu theo đề án đã được phê duyệt…, triển khai tốt việc tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Đảng ủy Tổng công ty; thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Đảng ủy Tổng công ty; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Nghị quyết số 463 của Đảng ủy Tổng công ty; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát … xây dựng Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh, Tổng công ty ổn định và phát triển bền vững.

Cũng tại Hội nghị này, Đảng ủy Tổng công ty đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 04 đồng chí và trao Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW cho 01 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2011 - 2015). Ngoài ra, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 cá nhân, Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty cho 06 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015./.

Các đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Chi bộ Cơ quan 1 thuộc Đảng bộ CTCP Thép Nhà Bè-VNSTEEL đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền được tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW

Đồng chí Văn Công Hòa, Đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn (2011 - 2015)

BTV Đảng ủy TCT tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn (2011 - 2015)

BTV Đảng ủy TCT tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn (2011 - 2015).

Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty