Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

30/08/2015 10:58

Trong 2 ngày 27 - 28/8/2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Cao Quốc Hưng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công Thương.

Dự đại hội còn có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đại diện cấp ủy các địa phương đã ký quy chế phối hợp với Đảng bộ TCT. Về phía Đảng bộ Tổng công ty Thép, có các đồng chí Nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty khóa I, đồng chí Đặng Thúc Kháng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, đại diện vốn của TCT tại các Công ty con, Công ty liên kết có tổ chức Đảng trực thuộc cấp ủy địa phương và 149 đại biểu đại diện cho 870 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Đặng Thúc Kháng – Bí thư Đảng ủy TCT khóa I, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Đặng Thúc Kháng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã nhấn mạnh: Với trách nhiệm của mình, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 cần phải kiểm điểm, đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại; phân tích rõ những nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan từ đó đề ra các giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm cao, sự tâm huyết với Đảng để tiếp tục có các ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội có trách nhiệm sáng suốt lựa chọn các đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, bản lĩnh, trí tuệ bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đoàn đại biểu, đại diện cho Đảng ủy Tổng công ty dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy TCT khóa I, Tổng Giám đốc Tổng công ty

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Vũ Bá Ổn - Phó Bí thư Thường trực, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã trình bày báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Tổng công ty khóa I, báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình trong nước và đặc biệt ngành thép có rất nhiều khó khăn thách thức, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài, Đảng bộ và tập thể người lao động toàn Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cơ bản giữ vững ổn định; hoàn thành đầu tư và đưa vào sản xuất một số dự án lớn như Dự án nhà máy Gang thép Lào Cai, Dự án mở rộng nâng công suất nhà máy thép Vinakyoei, dự án mở rộng sản xuất Công ty Tôn Phương Nam ... góp phần tăng năng lực sản xuất phôi thép lên hơn 1 triệu tấn/năm, thép cán lên hơn 400.000 tấn/năm.

Tổng công ty là Tổng công ty 91 đầu tiên hoàn thành cổ phần hóa theo quyết định số 552/QĐ-TTg, ngày 18/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp và thoái vốn ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. Đặc biệt đã lãnh đạo thực hiện thành công Đề án tái cấu trúc Công ty mẹ-Tổng công ty, đó là một yếu tố quyết định giúp Công ty mẹ-Tổng công ty vượt qua khó khăn từ đơn vị sản xuất kinh doanh thua lỗ 2 năm liên tục (2012, 2013) sang năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 sản xuất kinh doanh đã có lãi, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, tham gia tích cực công tác an sinh xã hội.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, qua đó khẳng định được vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác cán bộ và quản lý đảng viên được tăng cường; việc triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đạt được một số kết quả tích cực. Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy đã cơ bản đảm bảo nền nếp, có chất lượng; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Phương pháp công tác và phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới; phát huy dân chủ, nội bộ thống nhất; vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong Tổng công ty được phát huy… qua đó góp phần năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên.

Đồng chí Vũ Bá Ổn - Phó Bí thư TT Đảng ủy TCT khóa I, Phó Tổng Giám đốc TCT

Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, các bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2015-2020 là: “Đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng quản trị, năng lực cạnh tranh; đầu tư có hiệu quả; chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP phát triển ổn định bền vững” và đề ra các chỉ tiêu cụ thể: Tổng tài sản tăng trưởng bình quân 3,0%; Tổng doanh thu ước đạt 124.800 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10,0%; Sản lượng phôi thép đạt 4.340.000 tấn, tăng trưởng bình quân 2,4% (phấn đấu toàn hệ thống Tổng công ty đạt 13.480.000 tấn, tăng trưởng bình quân 10,7%); Sản lượng thép xây dựng đạt 4.132.000 tấn, tăng trưởng bình quân 2,2% (phấn đấu toàn hệ thống Tổng công ty đạt 14.693.500 tấn, tăng trưởng 4,7%); Hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm với tổng giá trị đầu tư là 6.485,8 tỷ đồng. Hoàn thành Dự án giai đoạn 2 Gang thép Thái Nguyên và đi vào sản xuất năm 2016; Nộp ngân sách khối Công ty mẹ con bình quân 1.000 tỷ đồng/năm; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10,8%; Đảm bảo việc làm cho 100% người lao động, thu nhập tăng trưởng bình quân 7,3%. Phấn đấu hàng năm có trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và kết nạp được trên 60 quần chúng vào Đảng. Xây dựng Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh toàn diện; Lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: Quá trình đổi mới và phát triển của Tổng công ty qua các năm đã khẳng định rõ vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Tổng công ty, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển của Tổng công ty qua các giai đoạn.

Đồng chí cho rằng, trong thời gian tới, tình hình chính trị thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Sau 30 năm đổi mới, thế và lực của đất nước ta được nâng cao. Kinh tế trong nước từng bước phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Tình hình đó đã đặt ra cho các doanh nghiệp trong Khối nói chung và Tổng công ty Thép Việt Nam nói riêng nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức bởi việc sản xuất thép trong nước có tốc độ tăng trưởng lớn hơn so với tiêu thụ; số lượng thép nhập khẩu nhiều do tiến trình hội nhập tạo ra áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì vậy, đòi hỏi Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty phải đoàn kết, đồng lòng xây dựng Tổng công ty ổn định và phát triển giai đoạn 5 năm tới; nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng công ty phải tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cơ cấu, sắp xếp lại tổng thể, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện quản trị doanh nghiệp theo phương thức hiện đại cũng như chủ trương sử dụng các sản phẩm của nhau của doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội gắn với nâng cao đời sống của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên.

Ngoài ra, thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư; tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu các sản phẩm của Tổng công ty thép Việt Nam và chú trọng công tác thị trường. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Làm tốt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát và công tác vận động quần chúng; triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II. Chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ trong doanh nghiệp, để tổ chức đảng các cấp thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, gắn bó, lãnh đạo thúc đẩy đơn vị phát triển.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Cờ cho Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Cờ cho Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

Phát biểu chúc mừng taị Đại hội, đồng chí Cao Quốc Hưng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo đơn vị đạt được các kết quả tốt trong công tác tuyên truyền, nắm bắt diễn biến tư tưởng đảng viên, công tác bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng, quản lý và phát triển đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, thực hiện tốt công tác Dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đạt được những kết quả tốt.

Đồng chí Cao Quốc Hưng- Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng nhất trí với phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và đề nghị, Đảng bộ Tổng công ty cần: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty theo lộ trình đã đề ra; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo duy trì sản xuất kinh doanh tăng trưởng có hiệu quả, phát huy tốt lợi thế về công nghệ, thiết bị, kinh nghiệm và tăng cường công tác xây dựng và phát triển thương hiệu VNSTEEL để nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty; tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản trị theo hướng hiện đại, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các công ty con, công ty liên kết. Thứ trưởng Bộ Công Thương tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, sự đoàn kết, nhất trí cao, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP sẽ ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò doanh nghiệp nòng cốt của ngành thép Việt Nam.

Tại Đại hội, Đảng bộ Tổng công ty đã tôn vinh và khen thưởng 2 công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II cho Đảng bộ Công ty Tôn Phương Nam và Chi bộ Công ty TNHH Thép Vina Kyoei.

Đại hội đã biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 31 đồng chí và bầu tại Đại hội là 29 đồng chí; bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, 7 đồng chí vào UBKT Đảng ủy Tổng công ty. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2010 - 2015), Tổng giám đốc Tổng công ty được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Vũ Bá Ổn - Phó Bí thư Thường trực (nhiệm kỳ 2010-2015), Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và đồng chí Phạm Thu Hiền - UVTV, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy (nhiệm kỳ 2010-2015) được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2015-2020

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

Các đại biểu bỏ phiếu tại đại hội

Quang cảnh hội nghị BCH Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2015-2020 phiên thứ nhất

Ban Thường vụ Đảng ủy TCT khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Hoàng Giang - UVTV, Trưởng Ban dân vận ĐUK và đồng chí Đặng Thúc Kháng - Nguyên Bí thư Đảng ủy TCT khóa I chụp ảnh lưu niệm với Thường trực Đảng ủy TCT khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TCT khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

Chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy TCT Khóa I