Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức hội nghị lần thứ 6, Khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 04/10/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức Lê trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015-2020 qua hệ thống VideoConference tại 02 đầu cầu: Phía Bắc tại Trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phía Nam tại Văn phòng đại diện, số 56 Thủ Khoa Huân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DN Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị.

05/10/2016 14:34

Sáng ngày 04/10/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức Lê trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015-2020 qua hệ thống VideoConference tại 02 đầu cầu: Phía Bắc tại Trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và phía Nam tại Văn phòng đại diện, số 56 Thủ Khoa Huân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DN Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Bá Ổn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty, cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các ban của Đảng ủy Tổng công ty và các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị

Hội nghị đã long trọng tổ chức công bố quyết định và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 05 đồng chí Đảng viên. Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Bùi Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty trao Huy hiệu và quyết định của Ban Chấp hành Trung ương cho các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Hội nghị cũng đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty 9 tháng năm 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2016. Tại hội nghị đã có 07 ý kiến phát biểu của đại diện các tổ chức đảng trực thuộc nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được trong quý 3 và 9 tháng năm 2016 và tập trung bàn các giải pháp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch quý 4 và cả năm 2016.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị và nhấn mạnh: Trong 9 tháng năm 2016, Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hầu hết các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, tiêu thụ và lợi nhuận đều đạt trên 80% kế hoạch năm và có tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước (Sản xuất và tiêu thụ phôi thép tăng trên 25%; thép xây dựng tăng trên 16%; thép dẹt tăng 73%; các sản phẩm khác tăng trên 69%; tổng lợi nhuận trước thuế tăng 90,85%). Các đơn vị trong khối công ty con sản xuất kinh doanh đều có hiệu quả, nhiều đơn vị có lợi nhuận cao hơn so với cùng kỳ. Số lượng đơn vị lỗ trong khối công ty liên kết giảm đi rõ rệt, nhiều đơn vị có hiệu quả sản xuất kinh doanh vượt trội so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản trị doanh nghiệp đã có nhiều đổi mới theo hướng hiệu quả hơn; công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất của Tổng công ty được tập trung cao độ hơn; công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý được coi trọng và có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng cán bộ được cử tham gia các khóa học nhiều hơn, nội dung, phương pháp đào tạo chất lượng hơn; đã chỉ đạo điều chỉnh Đề án tái cơ cấu và Chiến lược phát triển Tổng công ty cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Tổng công ty. Việc làm của người lao động được duy trì ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên. Công tác an sinh xã hội, từ thiện, quốc phòng an ninh... được quan tâm thực hiện tốt.

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng, tăng cường công tác lãnh đạo, định hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động nhất là tại những đơn vị SXKD còn gặp nhiều khó khăn và những đơn vị thuộc diện tái cơ cấu được quan tâm đúng mức; kịp thời kiện toàn cấp ủy cơ sở khi có biến động, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định đảm bảo yêu cầu; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra.

Về phướng hướng, nhiệm vụ quý 4 năm 2016: Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ và những giải pháp đã nêu trong dự thảo báo cáo. Trong đó, cần tăng cường theo dõi, nắm bắt, phân tích thông tin về tình hình thị trường thép trong nước và thế giới, nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường để chuẩn bị vật tư, nguyên liệu cho sản xuất đảm bảo số lượng, chất lượng và giá cả cạnh tranh. Đồng thời trên cơ sở phân tích tình hình thị trường để có những chính sách linh hoạt trong công tác tiêu thụ sản phẩm. Chỉ đạo tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị để đảm bảo duy trì sản xuất ổn định, hạn chế tối đa sự cố làm ảnh hưởng đến sản xuất. Tiếp tục thực hiện triệt để các giải pháp để giảm các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; thường xuyên rà soát chi phí để giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm; tiếp tục hỗ trợ đại diện vốn tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên phối hợp triển khai các công việc liên quan đến Dự án giai đoạn II theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư năm 2016. Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu Tổng công ty, Nghị quyết số 463 của BCH Đảng bộ TCT và các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề đã đề ra; Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, CNV và người lao động trong Tổng công ty, đặc biệt là đối với những đơn vị thuộc diện thoái toàn bộ vốn; Triển khai thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện tốt công tác quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ các chức danh quản lý Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2021 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020 – 2025; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, hiệu quả .... góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra./.