Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Tổng công ty

Sáng ngày 14/4/2021, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã công bố quyết định bổ nhiệm Ông Lê Văn Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

14/04/2021 09:43

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty phát biểu tại buổi lễ

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty phát biểu tại buổi lễ

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Văn Thanh

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Văn Thanh

Nhận quyết định bổ nhiệm, ông Lê Văn Thanh cảm ơn Lãnh đạo Lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tin tưởng giao trọng trách và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Nhận quyết định bổ nhiệm, ông Lê Văn Thanh cảm ơn Lãnh đạo Lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tin tưởng giao trọng trách và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao