Lễ bàn giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên Công ty Thép Tây Đô

Ngày 19/3/2021, thực hiện công văn số 13589-CV/BTCTW, ngày 07/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về việc chuyển giao Đảng bộ Công ty Thép Tây Đô về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Cần Thơ. Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức Lễ bàn giao Đảng bộ/Đoàn Thanh niên Công ty Thép Tây Đô về trực thuộc Đảng ủy/Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ.

19/03/2021 09:52

Hình toàn cảnh Hội nghị bàn giao

Hình toàn cảnh Hội nghị bàn giao

Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Huỳnh Văn Truyền - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tp Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Huỳnh Văn Truyền - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tp Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Huỳnh Trung Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Thép Tây Đô tặng tranh lưu niệm cho đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty

Đồng chí Huỳnh Trung Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Thép Tây Đô tặng tranh lưu niệm cho đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty

Hình ảnh ký biên bản bàn giao

Hình ảnh ký biên bản bàn giao