Sản xuất

Các đơn vị

1. Công ty TNHH Ống thép Việt Nam

2. Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật

3. Công ty Cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - VNSTEEL

4. Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn

5. Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim

7. Công ty TNHH Nippovina

Tìm hiểu thêm về lĩnh vực Thương mại và Dịch vụ của VNSTEEL

Tìm hiểu thêm