Thông báo về giao dịch cổ phiếu

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin gửi tới toàn thể quý cổ đông thông tin về về giao dịch cổ phiếu ngày 25/01/2021.

25/01/2021 12:49

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin gửi tới toàn thể quý cổ đông thông tin về về giao dịch cổ phiếu ngày 25/01/2021.

Chi tiết thông báo đề nghị xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn./

VNSTEEL