Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019; Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; ngày 18/7/2019, tại tỉnh Nghệ An, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

24/07/2019 13:12

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019; Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; ngày 18/7/2019, tại tỉnh Nghệ An, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Tô Quang Thu – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai mạc Hội nghị
Đồng chí Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía Ủy ban Kiểm tra Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các lãnh đạo Vụ Kiểm tra Tài chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Về phía Đảng ủy Khối có các đồng chí: Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và cán bộ tham mưu về công tác kiểm tra của các đảng ủy trực thuộc và cán bộ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Vụ Kiểm tra tài chính là vụ chuyên đề có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tài chính đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Từ tháng 6/2017 được UBKTTW giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo dõi địa bàn. Theo đó, địa bàn được phân công phụ trách của Vụ Kiểm tra tài chính hiện nay gồm Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối (13 tập đoàn, tổng công ty và 07 ngân hàng khối Trung ương).

Từ khi được giao nhiệm vụ kiểm tra tài chính đảng; quản lý, theo dõi địa bàn đến nay (6/2017-6/2019), Vụ Kiểm tra tài chính đã tập trung tham mưu giúp UBKTTW triển khai đầy đủ, đồng bộ nhiều nội dung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình công tác hằng năm đề ra. Trong đó, giúp UBKTTW tham mưu xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, Vụ đã tham mưu UBKTTW xây dựng quyết định, kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện các nội dung công tác kiểm tra tài chính đảng; công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Phối hợp với các Vụ khu vực khác tham mưu giúp UBKTTW xem xét thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân; thực hiện nhiệm vụ do Thường trực Ủy ban giao.

Từ những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2019, Vụ kiểm tra tài chính tiếp tục chủ động nắm tình hình địa bàn phân công phụ trách phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Tập trung giúp Ủy ban thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định Điều lệ Đảng đối với các đơn vị được phân công theo dõi; đồng thời tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với địa bàn được phân công. Tăng cường cơ chế liên thông về công tác nắm tình hình địa bàn, kết quả kiểm tra, thanh tra, điều tra giữa các cơ quan chức năng. Tham mưu thẩm định công tác chuẩn bị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, chương trình công tác năm 2019 và tiến hành kiểm tra, giám sát, đạt một số kết quả. Số lượng tổ chức đảng được giám sát, số lượng đảng viên được kiểm tra, giám sát của cấp ủy và giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp tăng so với cùng kỳ năm 2018. Thực hiện có kết quả nhiệm vụ tham mưu cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành chế độ báo cáo định kỳ và các báo cáo chuyên đề theo chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, đề cao tính giáo dục, thuyết phục; đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm từ khi mới manh nha; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế như: việc tham mưu cấp ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát còn chậm; chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra chưa xác định rõ nội dung và đối tượng kiểm tra, giám sát; việc kiểm điểm, xem xét đề nghị và quyết định thi hành kỷ luật còn vướng mắc, lúng túng về quy trình, thủ tục; việc nắm tình hình, phát hiện và xác định để kiểm tra dấu hiệu vi phạm vẫn còn hạn chế. Thực hiện quy chế phối hợp với thanh tra, kiểm soát nội bộ, kiểm toán trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng hiệu quả chưa cao. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh, 2019 là năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu kế hoạch của nhiệm kỳ đại hội 2015 - 2020, chuẩn bị mọi mặt cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới, đặc biệt 6 tháng cuối năm, là thời điểm các tổ chức đảng, doanh nghiệp, đơn vị tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác năm, theo đó ủy ban kiểm tra các cấp cần quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Do đó, để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả, đồng chí Phạm Tấn Công yêu cầu hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp theo chương trình; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng có kết luận thanh tra, kiểm tra thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm trách nhiệm tổ chức đảng và đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện các báo cáo định kỳ và chuyên đề theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương; Tăng cường giám sát thường xuyên, nắm tình hình để thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kịp thời giải quyết đơn thư tố cao, khiếu nại kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật đảng theo thẩm quyền. Xây dựng các báo cáo theo định kỳ và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của cấp trên; Tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục kiện toàn ủy ban kiểm tra theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17-HĐ/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đã đề ra, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, lựa chọn đúng đối tượng, nội dung tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, dễ phát sinh vi phạm như: công tác tổ chức cán bộ, quản lý đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn tại doanh nghiệp. Đồng chí Tô Quang Thu yêu cầu Vụ Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác nắm tình hình địa bàn và việc phát hiện, kiểm tra, xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên thuộc phân cấp của Đảng ủy Khối.

Đồng chí ĐInh Mạnh Thanh - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quán triệt và hướng dẫn các nội dung tập huấn
Đồng chí Đinh Mạnh Thanh - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quán triệt và hướng dẫn các nội dung tập huấn.

Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho đại diện thường trực các đảng ủy trực thuộc, ủy viên ủy ban kiêm tra, cán bộ tham mưu về công tác kiểm tra tại các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối và một số đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở, cán bộ Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã triển khai, hướng dẫn thực hiện nội dung Quy đinh số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 và Hướng dẫn số 06-HĐ/UBKTTW ngày 18/12/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; hướng dẫn chuyên đề “giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên”. Thông qua hội nghị nhằm hướng dẫn những kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; hướng dẫn giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Từ đó giúp cho ủy ban kiểm tra các cấp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) , các đại biểu dự Hội nghị đã đến tham quan, tưởng niệm tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); dâng hương, tưởng niệm tại Khu di tích Truông Bồn, tỉnh Nghệ An.

Đoàn dâng hương tại Khu di tích Truông Bồn, tỉnh Nghệ An
Đoàn dâng hương tại Khu di tích Truông Bồn, tỉnh Nghệ An.