Tháng 8, phải thu hồi xong Dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất

Dự án này được Bộ Kế hoạch - Đầu tư cấp phép vào năm 2006. Sau nhiều lần điều chỉnh, bổ sung, chủ đầu tư vẫn không triển khai thực hiện.

07/04/2016 11:40

Dự án này được Bộ Kế hoạch - Đầu tư cấp phép vào năm 2006. Sau nhiều lần điều chỉnh, bổ sung, chủ đầu tư vẫn không triển khai thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ đạo các ngành chức năng đến cuối tháng 8 tới phải hoàn thành việc thanh lý Dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất của nhà đầu tư Trung Quốc.

Dự án này được Bộ Kế hoạch - Đầu tư cấp phép vào năm 2006. Sau nhiều lần điều chỉnh, bổ sung, chủ đầu tư vẫn không triển khai thực hiện.

Ông Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngành chức năng trong tỉnh kiên quyết thu hồi dự án này. "Nếu đến tháng 8/2016 mà anh không thanh lý được dự án này thì Nhà nước đứng ra thanh lý dự án. Chúng tôi thu hồi lại và thanh toán cho nhà đầu tư những gì hợp lệ, khả dụng. Chúng tôi cương quyết đến tháng 8/2016 phải làm xong việc này"./.