Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 23-1-2019, tại Hà Nội, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

23/01/2019 16:54

Sáng 23-1-2019, tại Hà Nội, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương: Bùi Thị Minh Hoài, Mai Trực, Lê Thị Thủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí Thành viên UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạp các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương; các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, Chủ nhiệm UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương…

Năm 2018, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng đ xây dựng và thực hiện chương trình kim tra, giám sát. UBKT Trung ương đã kịp thời tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, làm cơ sở để cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp thống nhất thực hiện.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

UBKT các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ do cấp uỷ giao; đồng thời, tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Toàn Ngành thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; trong đó có nhiều việc khó, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm; thực hiện trong thời gian ngắn, xử lý đúng người đúng vi phạm, kiến nghị thu hồi và thu hồi hàng ngàn tỷ đồng và nhiều tài sản thất thoát về cho Nhà nước; góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, khắc phục những bất cập, chồng chéo, sơ hở của các quy định, cơ chế, chính sách...

UBKT Trung ương đã quyết liệt, có nhiều việc đi trước mở đường cho việc xử lý hành chính và xử lý pháp luật, đặc biệt, đã tập trung kiểm tra những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội bức xúc; đồng thời, t chức thực hiện trong thời gian ngắn, kết luận rõ vi phạm, tạo sự ổn định ở địa phương, đon vị. Với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, không ngại va chạm, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, UBKT các cấp đã kiểm tra, kết luận, làm rõ nhiều vụ việc, quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đúng quy định nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có những đảng viên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, UBKT Trung ương đã quyết liệt trong kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tạo sự lan tỏa để UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ này. Giám sát chuyên đề được chú trọng, việc giải quyết tố cáo, khiếu nại kịp thời; công tác kiểm tra tài chính đảng góp phần phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm, đề nghị thu hồi tiền vi phạm cho ngân sách nhà nước. Việc thi hành kỷ luật cơ bản đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan.

Cấp uỷ và UBKT các cấp đã quan tâm, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; chăm lo, từng bước đi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đi vào từng lĩnh vực, chuyên ngành. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, kết quả hoạt động của UBKT các cấp luôn được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của dư luận, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận Hội nghị.

Cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 56.540 tổ chức đảng và 290.451 đảng viên, trong đó có 65.621 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp (tăng hơn 20% đảng viên; giảm 5% tổ chức so với năm 2017). UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3.763 tổ chức đảng và 10.844 đảng viên (tăng 162 tổ chức, 465 đảng viên so với năm 2017), trong đó: UBKT Trung ương kiểm tra 14 tổ chức và 8 đảng viên (tăng 2 tổ chức; giảm 8 đảng viên so với năm 2017), sau kiểm tra đã kịp thời xem xét, kỷ luật theo thẩm quyền và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 1 tổ chức đảng và 12 đảng viên bằng các hình thức từ cảnh cáo đến khai trừ; UBKT cấp kiểm tra 3.749 tổ chức đảng và 10.836 đảng viên, kết luận 2.691 tổ chức đảng và 8.768 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 184 tổ chức đảng 3.879 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 34.993 tổ chức; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 11.730 tố chức; kiểm tra tài chính đảng đối với 3.086 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh, 35.628 tổ chức về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 339 tổ chức đảngvà 15.947 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung uơng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảngvà 12 đảng viên; cấp uỷ các cấp thi hành kỷ luật 335 tổ chức đảng và 15.753 đảng viên. UBKT các cấp thi hành kỷ luật 3.881 đảng viên.

Cấp ủy các cấp giám sát 38.009 tổ chức đảng và 127.866 đảng viên (tăng 512 tổ chức, giảm 10.014 đảng viên so với năm 2017). UBKT các cấp giám sát 28.639 tổ chức đảng và 43.165 đảng viên; qua giám sát, phát hiện 574 tổ chức đảng, 546 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 57 tổ chức đảng và 172 đảng viên.

Tại Hội nghị có 7 ý kiến tham luận chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các địa phương, đơn vị; đồng thời kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận những kết quả đạt được của Ngành Kiểm tra Đảng trong năm 2018. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm qua tiếp tục giành được những kết quả quan trọng, góp phần bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời lưu ý về những hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Năm 2019, đồng chí đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng: Tiếp tục nâng cao nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; để thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cần tập trung kiểm tra toàn diện công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp; chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng; có nhiều phản ánh, tố cáo tham nhũng; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời việc lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; kiên quyết xử lý các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm, có hành vi vi phạm trong công tác cán bộ. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, năm 2018, đất nước ta đã đạt được những kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Ngành Kiểm tra Đảng. Trong năm qua, toàn Ngành Kiểm tra đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệmvụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước; vị thế và uy tín của Ngành Kiểm tra ngày càng được nâng cao, tạo nên dấu ấn quan trọng trong chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Ngành.

Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2019, đó là:

Cấp uỷ, tổ chức đảng cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tiếp tục đề ra những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp uỷ phải lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt cồng tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, phải tạo điều kiện thuận lợi và là điểm tựa tinh thần vững chắc đế UBKT các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

UBKT chủ động, tích cực tham gia vào việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra năm 2019 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp.

UBKT các cấp tập trung triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao, mà trọng tâm là kiềm tra khi có dấu hiệu vi phạm; cần tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm mới phát sinh, những vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề gây bức xúc trong dư luận.

Giám sát cấp ủy, tổ chức đảng phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tập trung vào địa bàn, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dư luận bức xúc, để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục ngay những vi phạm, khuyết điểm khi mới manh nha, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản và đầu tư công. Các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cùng UBKT Trung ương triển khai thực hiện tốt việc giám sát những chuyên đề này. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh tình trạng “tham nhũng vặt” ở địa phương, đơn vị mình.

Giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn, thư tố cáo, khiếu nại, nhất là đơn, thư liên quan đến cấp ủy, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Coi trọng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong toàn Ngành.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, không để chồng chéo, trùng dẫm, nhưng cũng không có "khoảng trống" trong việc kiểm tra, giám sát.

Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí sau mỗi kỳ họp UBKT nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần giáo dục, ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh tỉnh sai phạm.

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ kiểm tra phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có dũng khí đấu tranh, có năng lực, trình độ, tinh thông nghiệp vụ, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.