Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026

21/11/2018 13:33

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2 trong quy trình giới thiệu nhân sự) để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch BCH Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Phạm Tấn Công, Lê Văn Châu chủ trì Hội nghị.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; cán bộ chủ chốt các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc Khối.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW quán triệt một số nội dung về mục đích, yêu cầu giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí cho biết, thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 06/11/2018 của Bộ Chính trị về “Xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026”, Thông báo số 03-TB/BCĐ ngày 08/11/2018 của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Đảng ủy Khối hoàn thành và báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch BCH Trung ương về Ban Chỉ đạo trước ngày 30/11/2018. Việc giới thiệu nhân sự phải bảo đảm các quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, phương châm; tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, số lượng, cơ cấu, nguồn nhân sự và quy trình giới thiệu quy hoạch BCH Trung ương theo đúng quy định tại Kế hoạch của Bộ Chính trị và Thông báo của Ban Chỉ đạo. Đảng ủy Khối chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc nhận xét, đánh giá, đề xuất, giới thiệu, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự được giới thiệu tham gia quy hoạch.

Đồng chí nhấn mạnh, Hội nghị cán bộ chủ chốt này là bước rất quan trọng trong quy trình giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch BCH Trung ương, để các đồng chí cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối được trực tiếp tham gia với Trung ương trong việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và thể hiện tinh thần trách nhiệm trước Đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Trước đó, ngày 16/11/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã họp để thực hiện bước 1 của quy trình giới thiệu nhân sự. Căn cứ số lượng nhân sự giới thiệu tham gia quy hoạch BCH Trung ương do Ban Chỉ đạo phân bổ cho Đảng bộ Khối nhiều nhất là 06 đồng chí (tại Cơ quan Đảng ủy Khối nhiều nhất là 02 đồng chí; nguồn nhân sự là chủ tịch HĐTV/HĐQT, tổng giám đốc tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hạng đặc biệt trong Khối nhiều nhất là 04 đồng chí), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, kỹ lưỡng và thống nhất thông qua danh sách dự kiến những nhân sự đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện để đưa ra lấy ý kiến giới thiệu tham gia quy hoạch BCH Trung ương tại Hội nghị cán bộ chủ chốt. Danh sách nhân sự tại Cơ quan Đảng ủy Khối gồm 02 đồng chí; danh sách nhân sự tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hạng đặc biệt trong Khối gồm 18 đồng chí.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị kiên quyết không xem xét, giới thiệu để đưa vào quy hoạch những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, đối tượng theo quy định và có một trong các khuyết điểm như: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; không dám đương đầu với những vấn đề phức tạp, khó khăn, nhạy cảm. Vi phạm nguyên tắc tập trung, dân chủ, độc đoán, chuyên quyền, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình. Có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức, chạy quyền; tham vọng cá nhân không trong sáng, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích “nhóm”; giàu nhanh, nhiều nhà, đất do lợi dụng chức, quyền, uy tín mà có. Để xảy ra tình trạng nội bộ mất đoàn kết; tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách. Không tích cực đổi mới, sáng tạo, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; không chấp hành hoặc đặt điều kiện khi được điều động, phân công công tác; có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận. Không đủ điều kiện sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối tiến hành bỏ phiếu kín theo đúng quy định của Đảng
Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối tiến hành bỏ phiếu kín
theo đúng quy định của Đảng.

Trên cơ sở danh sách dự kiến đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thông qua tại bước 1 hoặc nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định (nếu có) ngoài danh sách được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thông qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao để xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia quy hoạch BCH Trung ương; quan tâm giới thiệu cán bộ nữ, cán bộ trẻ có thành tích nổi trội, có triển vọng phát triển để tham gia quy hoạch BCH Trung ương nhằm đảm bảo tính kế thừa vững chắc, phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối tiến hành các bước theo quy trình, thảo luận và bỏ phiếu kín theo đúng quy định của Đảng.

* Chiều cùng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Phạm Tấn Công, Lê Văn Châu chủ trì Hội nghị.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Thường trực Đảng ủy Khối trình bày Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo về việc giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 06/11/2018 của Bộ Chính trị và thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu; lấy phiếu giới nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Sau khi hoàn thành bước 3 của quy trình giới thiệu nhân sự, căn cứ danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giới thiệu, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ có văn bản đề nghị các đảng ủy trực thuộc (có nhân sự được giới thiệu tham gia quy hoạch) thực hiện nhận xét, đánh giá, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ. Hoàn thành hồ sơ nhân sự gửi về Đảng ủy Khối trước ngày 24/11/2018 để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có đầy đủ cơ sở nhận xét, đánh giá đối với cán bộ và thực hiện bỏ phiếu quyết định giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch BCH Trung ương tại bước 4 vào ngày 26/11/2018.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.
Các đại biểu tham gia buổi lễ
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.