Bộ Công Thương ban hành Quyết định điều tra thép mạ nhập khẩu

Cục Quản lý Cạnh tranh – Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) và Hàn Quốc.

01/04/2016 17:34

Cục Quản lý Cạnh tranh – Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) và Hàn Quốc.

Theo đó, sản phẩm thép mạ thuộc đối tượng bị điều tra được phân loại theo các mã HS, gồm: 7210.41.11; 7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19; 7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12; 7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90; 7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91; 7212.30.99; 7212.50.11; 7212.50.12; 7212.50.19; 7212.50.21; 7212.50.22; 7212.50.29; 7212.50.91; 7212.50.92; 7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20; 7212.60.90; 7225.92.90; 7225.99.90; 7226.99.11; 7226.99.19; 7226.99.91; 7226.99.99.

Trước đó, ngày 28/3/2016, Cơ quan điều tra đã gửi bản câu hỏi điều tra cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài, các nhà nhập khẩu và các nhà sản xuất trong nước. Thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra là ngày 10/5/2016 tới.

Để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho các bên, tất cả các nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất/xuất khẩu có liên quan cần nêu cao tinh thần tham gia hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình trả lời bản câu hỏi đầy đủ cho đến khi Cơ quan điều tra ban hành kết luận cuối cùng. Nội dung bản trả lời là căn cứ để cơ quan điều tra đưa ra kết luận sơ bộ và kết luận cuối cùng của vụ việc. Trong trường hợp cơ quan điều tra không nhận được thông tin trả lời đúng hạn của các nhà sản xuất/xuất khẩu, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất trong nước hoặc trong trường hợp thông tin cung cấp không đúng, không đầy đủ theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ sử dụng thông tin sẵn có để đưa ra kết luận theo Điều 13 của Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, và Điều 22 của Nghị định 90/2005/NĐ-CP.

Đối với các nhà nhập khẩu hàng hóa bị điều tra, để đảm bảo lợi ích của mình, bên cạnh việc trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho nhà nhập khẩu, các nhà nhập khẩu cần chủ động chuyển bản câu hỏi điều tra dành cho các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài mà mình mua hàng hóa bị điều tra để các nhà sản xuất/xuất khẩu này trả lời bản câu hỏi điều tra.

Các thông tin, số liệu cung cấp trong quá trình trả lời bản câu hỏi của cơ quan điều tra và quyền tiếp cận thông tin vụ việc của các bên liên quan trong quá trình điều tra sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo mật thông tin tại Điều 15 Pháp lệnh chống bán phá giá và Điều 30 Nghị định 90/2005/NĐ-CP.

Cách thức trả lời các phần trong bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình thức nộp và thời hạn nộp được hướng dẫn chi tiết trong Bản trả lời câu hỏi dành cho doanh nghiệp tại đĩa CD gửi kèm. Do đó, doanh nghiệp đọc kỹ hưỡng dẫn trước khi trả lời và nộp bản trả lời cho Cơ quan điều tra đúng thời hạn.

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài có trong danh sách gửi kèm nhưng chưa nhận được bản câu hỏi điều tra và các doanh nghiệp không thuộc danh sách nói trên có thể liên lạc với các điều tra viên của cơ quan điều tra- Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước - Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương.