Xuất nhập khẩu thép tháng 6 năm 2017

Theo thông tin từ VSA, tổng lượng thép các loại nhập khẩu tháng 6 năm 2017 của cả nước đạt hơn 1,46 triệu tấn với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 764,8 triệu USD, tương ứng giảm 11% và 15% so với tháng trước. Xuất khẩu đạt hơn 465 nghìn tấn với tổng kim ngạch hơn 307,17 triệu USD, tương ứng tăng 13% và so với tháng trước.

19/07/2017 11:06

Tính từ đầu năm đến hết ngày 30/06/2017, nhập khẩu thép các loại vào Việt Nam đạt hơn 10,12 triệu tấn, giảm 15% so với cùng kỳ, tuy nhiên tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 4,35 tỷ USD, tăng 21% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, phôi thép nhập khẩu 6 tháng/2017 là hơn 169 nghìn tấn, giảm 83% so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu là phôi dẹt. Thép thành phẩm nhập khẩu là 7,84 triệu tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 30/06/2017, xuất khẩu thép các loại của Việt Nam đạt 2,5 triệu tấn, tăng 26% so với cùng kỳ, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,67 tỷ USD, tăng 50% so cùng kỳ. Trong đó, thép thành phẩm xuất khẩu là 2,23 triệu tấn, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2016.

Thị trường nhập khẩu:

Thị trường nhập khẩu của Việt Nam 6 tháng/2017 vẫn chủ yếu tập trung tại Châu Á Trong đó, thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc với tổng lượng hơn 4,0 triệu tấn, giảm 31% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 40%; đứng thứ 2 là thị trường Nhật Bản đạt hơn 1,7 triệu tấn, giảm 37% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 17%; thứ 3 là thị trường Hàn Quốc đạt hơn 910 nghìn tấn, giảm 4% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 9%; Ấn Đô đạt hơn 823 nghìn tấn, tăng 18 lần so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 8%.

Một số mặt hàng được nhập khẩu nhiều vào Việt Nam là thép tấm lá 3,15 triệu tấn, các loại thép hợp kim 2,9 triệu tấn, thép phế liệu 1,95 triệu tấn, thép mạ các loại 0,68 triệu tấn.

Thị trường xuất khẩu:

Thị trường xuất khẩu 6 tháng 2017 của Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Nam Á Trong đó nổi bật như: thị trường Campuchia với tổng lượng hơn 441 nghìn tấn, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 18% tổng lượng thép xuất khẩu của cả nước; Đứng thứ 2 là thị trường Mỹ đạt gần 314 nghìn tấn, giảm 24% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 13%; Indonesia đạt 294 nghìn tấn, tăng 6% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 12%. Ngoài ra, các nước Thái Lan, Malaysia, Philippin cũng chiếm tỷ trọng tương đối lớn lần lượt là 8%, 8%, 7% và có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2016.

Một số mặt hàng được xuất khẩu nhiều của Việt Nam là tôn mạ các loại hơn 831 nghìn tấn, thép xây dựng 375 nghìn tấn, ống thép hàn 288 nghìn tấn, thép hình 174 nghìn tấn. Bên cạnh đó, cũng có hơn 97 nghìn tấn một lượng phôi thép xuất khẩu.