Thông tin thương hiệu sản phẩm Thép Miền Nam /V/ tăng giá

Ngày 08/3/2023, Thép Miền Nam /V/ tăng giá thép xây dựng các loại.

06/03/2023 08:43

Theo thông báo từ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL (SSCV), Thép /V/ điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm thép xây dựng áp dụng từ ngày 08/3/2023, cụ thể như sau:

          Thép cây: tăng 150 đ/kg các loại, giá tăng chưa bao gồm VAT

          Thép cuộn: tăng 150 đ/kg các loại, giá tăng chưa bao gồm VAT

Trước đó, điều chỉnh giá gần nhất của SSCV áp dụng từ ngày 05/02/2023, điều chỉnh tăng 300 đ/kg đối với thép cây và thép cuộn.

Thông báo tăng giá TMN V ngày 8.3.2023VNSTEEL News