Singapore, Bangladesh, Bỉ, Philippines tăng mạnh nhập khẩu sắt thép Việt Nam

Mặc dù Trung Quốc vẫn dẫn đầu tiêu thụ sắt thép của Việt Nam nhưng các thị trường như Singapore, Bangladesh, Bỉ, Philippines nổi bật với lượng và giá trị nhập khẩu tăng mạnh mẽ trong tháng 7/2020.

21/08/2020 14:01

Mặc dù Trung Quốc vẫn dẫn đầu tiêu thụ sắt thép của Việt Nam nhưng các thị trường như Singapore, Bangladesh, Bỉ, Philippines nổi bật với lượng và giá trị nhập khẩu tăng mạnh mẽ trong tháng 7/2020.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2020, lượng sắt thép xuất khẩu đạt 885.366 tấn, tương đương 447,05 triệu USD, tăng 0,4% về lượng và tăng gần 7% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó.

Đng chú ý xuất khẩu sang một số thị trường tăng rất mạnh so với tháng 6/2020 như Singapore tăng 70% về lượng và tăng 194,7% về kim ngạch, đạt 398 tấn, tương đương 0,55 triệu USD; Bangladesh tăng 124,6% về lượng và tăng 130,6% về kim ngạch, đạt 265 tấn, tương đương 0,14 triệu USD.

Xuất khẩu sang Bỉ cũng bật tăng đến 256,7% về lượng và tăng 123,8% về kim ngạch, đạt 3.146 tấn, tương đương 3,12 triệu USD; Philippines tăng 118,2% về lượng và tăng 116% về kim ngạch, đạt 27.588 tấn, tương đương 12,06 triệu USD.

Tuy nhiên, xuất khẩu sang Italy lại sụt giảm mạnh trong tháng 7/2020, giảm 90,8% về lượng và giảm 80% về kim ngạch, đạt 443 tấn, tương đương 0,82 triệu USD; Thổ Nhĩ Kì cũng giảm 68,4% về lượng và giảm 78% về kim ngạch, đạt 24 tấn, tương đương 0,03 triệu USD.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2020 xuất khẩu sắt thép của cả nước đạt gần 4,8 triệu tấn, tương đương hơn 2,5 tỉ USD, tăng 24% về lượng và tăng 0,4% kim ngạch so với cùng kì năm trước.

Trong đó, Trung Quốc vẫn dẫn đầu về tiêu thụ sắt thép của Việt Nam, với gần 1,5 triệu tấn, tương đương hơn 585 triệu USD, giá trung bình trên 401 USD/tấn. Mức tiêu thụ này tăng gấp 18 lần về lượng, 14 lần về kim ngạch so với cùng kì năm 2019.

Lượng sắt thép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 30% trong tổng lượng và chiếm 23% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sắt thép của Việt Nam.

Thị trường lớn thứ 2 về tiêu thụ sắt thép của Việt Nam là Campuchia đạt 901.383 tấn, tương đương 475,68 triệu USD, giá 527,7 USD/tấn, giảm hơn 13% về lượng và giảm hơn 23% về kim ngạch và giảm 11,5% về giá so với cùng kì năm trước.

Tiếp sau đó là thị trường Malaysia đạt 373.404 tấn, tương đương 213,02 triệu USD, giá 570,5 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kì năm 2019, với mức giảm tương ứng 14,9%, 21,9% và hơn 8%.