[Infographic] EU sửa đổi qui định áp dụng biện pháp phòng vệ một số loại thép nhập khẩu

Mới đây, EU công bố quy định (EU) 2020/894 - 2020 sửa đổi quy định (EU) 2019/159 về việc áp dụng các biện pháp phòng vệ đối với một số loại thép nhập khẩu.

20/07/2020 16:39

Mới đây, EU công bố quy định (EU) 2020/894 - 2020 sửa đổi quy định (EU) 2019/159 về việc áp dụng các biện pháp phòng vệ đối với một số loại thép nhập khẩu.

Thương vụ Việt nam tại EU, Bỉ và Luxemburg cho hay, công bố nêu trên được đưa ra hôm 1/7, trong đó hạn ngạch dành riêng cho từng quốc gia sẽ được cung cấp theo quí, không phải giao hàng năm.

Các quốc gia tiếp cận với hạn ngạch còn lại khi đã dùng hết hạn ngạch được phân bổ của họ sẽ chỉ được phép trong phạm vi cần thiết để đáp ứng nhu cầu, nhằm giúp đảm bảo tiếp cận công bằng vào thị trường EU cho các nước xuất khẩu nhỏ hơn.

Thép tấm cán lạnh của Việt Nam nằm trong diện áp dụng ( HS 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80) sẽ có hạn ngạch phân bổ như sau:

Đồ họa: TV

Tham khảo chi tiết quy định sửa đổi: Quy định (EU) 2020/894 - 2020 sửa đổi quy định (EU) 2019/159 (Bản tiếng Anh), tại đây.