Xuất khẩu phôi tấm Hàn Quốc tăng mạnh

Xuất khẩu phôi tấm của Hàn Quốc trong 10 tháng đầu năm nay đạt 446.000 tấn, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu từ Hiệp hội gang thép Hàn Quốc. Riêng trong tháng 10 chiếm 81.700 tấn, tăng 39% so với tháng 9 và cũng là tháng cao nhất trong năm nay.

22/10/2012 00:00

Xuất khẩu phôi tấm của Hàn Quốc trong 10 tháng đầu năm nay đạt 446.000 tấn, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu từ Hiệp hội gang thép Hàn Quốc. Riêng trong tháng 10 chiếm 81.700 tấn, tăng 39% so với tháng 9 và cũng là tháng cao nhất trong năm nay.

Nhu cầu trong nước với các sản phẩm thép tấm dày yếu đi nhiều đã khuyến khích các nhà sản xuất lớn như Posco và Hyundai Steel đẩy mạnh xuất khẩu. Trong đó, Nhật là quốc gia tiêu thụ lớn nhất trong 10 tháng qua với tổng cộng 463.000 tấn, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ lớn thứ hai với 106.000 tấn, tăng 258%. Về nhập khẩu, trong 10 tháng đầu năm nay, nhập khẩu phôi tấm của Hàn Quốc giảm 34% còn 2,05 triệu tấn. Riêng trong tháng 10 nhập khẩu chỉ 62.4000 tấn, giảm 76% so với tháng 10 năm ngoái.

Nguồn tin: vnmedia.net