VNSTEEL ủng hộ quỹ Vắc-xin phòng Covid-19

VNSTEEL ủng hộ quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 trong "Lễ ra mắt Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19"

08/06/2021 17:03

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) ủng hộ 5 tỷ đồng Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 tại "Lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19" ngày 05/6/2021.

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc VNSTEEL đại diện Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ủng hộ 5 tỷ đồng cho Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 tại "Lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19".

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Nguồn video và ảnh: VTV