Vnsteel: Tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015

Chiều ngày 19/1/2015, tại Hà Nội Tổng công ty thép Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành và gần 300 đại biểu đại diện các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty về tham dự Hội nghị.

22/01/2015 10:23

Chiều ngày 19/1/2015, tại Hà Nội Tổng công ty thép Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành và gần 300 đại biểu đại diện các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty về tham dự Hội nghị.

Năm 2014 là năm Tổng công ty thép Việt Nam triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đặc biệt khó khăn do tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và của thị trường thép trong và ngoại nước nói riêng, cùng với khó khăn tồn tại của Tổng công ty năm 2013 để lại. Xác định được nhưng khó khăn đó, ngay từ đầu năm 2014, Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã chủ động bám sát tình hình thị trường và chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, các Bộ ban ngành để tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo duy trì hoạt động SXKD ổn định, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động

Tổng công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá từ việc thực hiện quyết liệt, toàn diện đề án Tái cấu trúc Công ty mẹ, giao quyền tự chủ, tự quyết cho các đơn vị trực thuộc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, sắp xếp, kiện toàn lại hệ thống phân phối sản phẩm theo hướng tinh gọn, giảm thiểu chi phí bán hàng, chi phí quản lý trung gian; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực với từng mục tiêu cụ thể; kết hợp tăng cường phát huy sức mạnh các đơn vị thuộc hệ thống Tổng công ty hợp tác chặt chẽ trong việc cung cấp nguyên liệu, vật tư và tiêu thụ sản phẩm; bám sát, tập trung chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư trọng điểm của Tổng công ty. Công tác quản trị tài chính cũng được chú trọng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, tăng cường quản lý công nợ phát sinh, xử lý công nợ khó đòi.

Ông Vũ Bá Ổn –Phó Tổng giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo Tổng kết công tác năm 2014,
Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015

Nhờ có có những giải pháp chỉ đạo quyết liệt và kịp thời, năm 2014 Tổng công ty đã vượt sóng thành công với tổng tiêu thụ thép các loại của hệ thống Tổng Công ty ước đạt 2,97 triệu tấn, tăng trưởng 4,2% so với 2013. Dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai đi vào hoạt động đã góp phần đưa phôi thép đạt mức tăng trưởng cao 37,9%. Tiêu thụ thép xây dựng ước đạt 2,14 triệu tấn; tổng tiêu thụ thép cán nguội và thép sau cán tăn trưởng tương ứng 9,9% và 4,7%. Riêng Công ty mẹ tiêu thụ thép các loại đạt 561.765 tấn, tăng 1,8% so với 2013. Đặc biệt, năm 2014 Công ty mẹ đã có lãi và mức lãi ước đạt 70 tỷ đồng, vượt gần 2 lần kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông năm 2014 giao.

Không chỉ Công ty mẹ có bước chuyển biến tích cực trong năm 2014, mà việc sản xuất kinh doanh của khối công ty con, công ty liên kết cũng đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Hầu hết các đơn vị đều có lãi. Tổng lợi nhuận trước thuế của khối công ty con và công ty liên kết năm 2014 ước đạt 847 tỷ đồng, tăng 65% so với năm 2013.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nghiêm Xuân Đa- Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam đã khẳng định về phương hướng nhiệm vụ của VNSTEEL trong năm 2015:"Quyết liệt để thành công"

Ông Nghiêm Xuân Đa- Tổng giám đốc VNSTEEL phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, năm 2015 toàn hệ thống Tổng công ty dự kiến sản xuất đạt 2.028 ngàn tấn phôi thép, tăng 53,3% so với năm 2014; Đối với thép xây dựng, dự kiến sản xuất 2.385 ngàn tấn, tăng 12%; tiêu thụ 2.397 ngàn tấn, tăng tương đương 12%. Đối với thép dẹt, dự kiến sản xuất và tiêu thụ đạt khoảng 260 ngàn tấn. Đối với sản phẩm thép sau cán, tiêu thụ khoảng 320.900 tấn, tăng 20,2%. Đối với kế hoạch của Công ty mẹ- Tổng công ty Thép, năm 2015 dự kiến doanh thu đạt khoảng 346.622 triệu đồng; lợi nhuận đạt khoảng 100.869 triệu đồng.

Để năm 2015 đạt được kết quả dự kiến trên, Tổng giám đốc Nghiêm Xuân Đa cũng đã đưa ra một số giải pháp cụ thể để thực hiện:

- Thứ nhất, phải phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường công tác quản trị, kiểm tra, kiểm soát; đổi mới công nghệ, tiết giảm chi phí... Để có được sức mạnh đó thì chính các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống Tổng công ty Thép cần hợp tác thường xuyên, chặt chẽ hơn nữa trong việc cung cấp nguyên liệu, vật tư và tiêu thụ sản phẩm.

- Thứ hai, triển khai có hiệu quả “Điều chỉnh, bổ sung Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam đến năm 2015 và giai đoạn 2016-2020”. Ưu tiên thực hiện thoái vốn tại một số công ty hoạt động hiệu quả thấp, thua lỗ và các công ty ngoài ngành.

- Thứ ba, đặc biệt chú trọng nâng cao hình ảnh, thương hiệu, vị thế của Tổng công ty bằng phương tiện truyền thông, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm…

- Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động của các công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực về quản trị, tài chính, đầu tư, quản lý chất lượng sản phẩm; kịp thời đề xuất các giải pháp, xử lý các vi phạm thông qua kiểm tra, giám sát theo quy định tại Quy chế giám sát tài chính của Tổng công ty.

Để biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2014 của tập thể, cán bộ công nhân viên Lao động. Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 Tổng công ty đã tổ chức trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Công Thương, Bằng khen của Bộ Công Thường, Giấy khen của Tổng công ty Thép Việt Nam năm 2014.

Thay mặt Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Như Chinh- Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng trao Cờ Thi đua và Bằng khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong SXKD năm 2014.

Thay mặt Bộ Công Thương và VNSTEEL, Chủ tịch HĐQT VNSTEEL Đặng Thúc Kháng trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong SXKD năm 2014.

Thay mặt Bộ Công Thương và VNSTEEL, Chủ tịch HĐQT VNSTEEL Nghiêm Xuân Đa trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong SXKD năm 2014.

Ông Đặng Thúc Kháng, Chủ tịch HĐQT Tổng kết, bế mạc Hội nghị

Một số hình ảnh tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ông Nghiêm Xuân Đa Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-Đại diện người sử dụng lao động và Ông Đặng Ngọc Minh, Chủ tịch CĐ Tổng công ty- Đại diện tập thể người lao động, cùng ký Thỏa ước lao động tập thể năm 2015.