VNSTEEL tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, kế hoạch 2014; các nội dung liên quan đến tạm dừng tăng vốn Điều lệ và chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược, chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty mẹ cũng như miễn nhiệm Uỷ viên hội đồng quản trị Tcty, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016.

26/04/2014 09:27

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, kế hoạch 2014; các nội dung liên quan đến tạm dừng tăng vốn Điều lệ và chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược, chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty mẹ cũng như miễn nhiệm Uỷ viên hội đồng quản trị Tcty, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ngày 25/4/2014, Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Mạnh Quân - Vụ Trưởng Vụ Công nghiệp nặng, ông Khiếu Hữu Bộ - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương và Đại diện các Vụ: Tài chính, Công nghiệp Nặng và Khoa học Công nghệ; đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ VietinBank; đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; đặc biệt là sự có mặt của đông đủ các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Các đại biểu đại diện Bộ Công Thương và Lãnh đạo VNSTEEL tại Đại hội

Năm 2013 là năm kinh thế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Trong nước, các nhà sản xuất và thương mại thép xây dựng gặp không ít khó khăn do những yếu tố kinh tế xã hội thế giới và trong nước tác động, thị trường bất động sản phục hồi chậm; cung vượt xa cầu, tính cạnh tranh rất quyết liệt.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh chung, nhưng với dưới sự chỉ đạo điều hành có hiệu quả của Chính phủ, các bộ ban ngành Trung ương, đặc biệt của Bộ Công Thương; sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, HĐQT, sự điều hành quyết liệt, kịp thời của Ban TGĐ; sự ủng hộ và chia sẻ của các cổ đông cùng với sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của toàn thể đội ngũ CBCNV Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, toàn Tổng công ty đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được một số kết quả nhất định thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2013 đã đề ra, duy trì sản xuất ổn định; công tác đầu tư phát triển, đổi mới cơ cấu lại doanh nghiệp được triển khai tích cực; việc làm, thu nhập của người lao động được giữ vững. Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2013 của VNSTEEL.

Các cổ đông biểu quyết bằng thẻ cổ đông

Các cổ đông cũng đã thông qua Kế hoạch hoạch động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014. Thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam như hiện nay sang mô hình công ty mẹ không trực tiếp sản xuất và kinh doanh thực hiện tách hai công ty sản xuất (Công ty Thép Miền Nam, Công ty Thép Tấm lá Phú Mỹ) thành doanh nghiệp độc lập, nhằm tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị, giúp Tổng công ty vượt qua khó khăn và ngày càng phát triển bền vững.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội cũng đã thông qua các nội dung quan trọng khác với tỷ lệ nhất trí cao, như: kế hoạch thực hiện quỹ lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát cùng với các chương trình an sinh xã hội năm 2014 của VNSTEEL.

Cũng tại Đại hội Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có tờ trình về việc miễn nhiệm Uỷ viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2011 -2016 và thông báo Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Ông Nghiêm Xuân Đa, Uỷ viên HĐQT chuyên trách vào chức danh Tổng giám đốc từ ngày 21 tháng 4 năm 2014.

Ông Nghiêm Xuân Đa - Tổng giám đốc VNSTEEL phát biểu tại Đại hội

Ông Đặng Thúc Kháng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chúc mừng tân Tổng giám đốc

Phát biểu tại Đại hội, tân Tổng giám đốc Nghiêm Xuân Đa trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công Thương, Đảng ủy, HĐQT, Ban điều hành, toàn thể CBCNV, cùng các cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam và bày tỏ quyết tâm bằng tất cả nhiệt huyết và khả năng của mình sẽ làm tròn nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo và người lao động tiếp tục đoàn kết phát huy tài năng, trí tuệ, những kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhất công việc được giao như Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã đề ra.

Ông Nguyễn Mạnh Quân - Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Mạnh Quân- Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng Bộ Công Thương hy vọng với trình độ năng lực và kinh nghiệm quản lý trong nhiều năm, ông Đa sẽ chèo lái con thuyền VNSTEEL vượt qua những những khó khăn, sóng gió để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và những năm tiếp theo.
Ngoài ra, Đại hội đã phê duyệt kết quả bầu bổ sung ông Trần Minh Bình trúng cử vào Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ông Đặng Thúc Kháng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chúc mừng ông Trần Minh Bình trúng cử thành viên BKS

Chủ tịch HĐQT Đặng Thúc Kháng phát biểu tại ĐHĐCĐ

Trước đại hội đồng cổ đông, ông Đặng Thúc Kháng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã bày tỏ lời cám ơn tới Lãnh đạo Bộ Công Thương đã có những chỉ đạo kịp thời và quyết liệt giúp Tổng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ông cho rằng tập thể Lãnh đạo và cùng toàn thể CBCNV phải nỗ lực hơn nữa, phát huy tinh thần sáng tạo, tôi luyện tinh thần như thép như gang. Đoàn kết một lòng cùng tập thể Lãnh đạo Tổng công ty vượt qua khó khăn, nhất định trong năm 2014 phải cắt được lỗ. Thực hiện toàn diện và tái cơ cấu thành công theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công Thương.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP kết thúc với sự nhất trí cao, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng lớn lao của cổ đông đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của VNSTEEL trong năm 2014 và những năm tiếp theo.