VNSTEEL tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014

Ngày 7/7/2014, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 để đánh giá các nhiệm vụ, kế hoạch đã thực hiện trong 6 tháng qua và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

10/07/2014 15:12

Ngày 7/7/2014, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 để đánh giá các nhiệm vụ, kế hoạch đã thực hiện trong 6 tháng qua và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

Đến dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, lãnh đạo Tổng công ty và các phòng ban thuộc Cơ quan Tcty, đại diện các đơn vị trực thuộc công ty mẹ, các công ty con, công ty liên kết cùng gần 350 đại biểu đại diện cho các đơn vị trong toàn hệ thống VNSTEEL đã về dự Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm, tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với những khó khăn, áp lực. Sức mua trên thị trường thấp, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao, sức ép nợ xấu còn nặng nề, hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm... Trong đó, đáng chú ý là quá trình tái cơ cấu kinh tế diễn ra thiếu đồng bộ và chưa thực sự có những bước đi hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2014.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh chung, nhưng dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, có hiệu quả của Chính phủ, các bộ ban ngành TW, đặc biệt của Bộ Công thương; sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, HĐQT, sự điều hành quyết liệt, kịp thời của Ban TGĐ cùng với sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của toàn thể đội ngũ công nhân viên chức lao động VNSTEEL trong nửa đầu năm, toàn Tổng công ty Thép Việt Nam đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức đạt được một số kết quả nhất định thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong toàn hệ thống vẫn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù hầu hết các chỉ tiêu tính chung toàn hệ thống VNSTEEL đều đạt tăng trưởng so với cùng kỳ, đặc biệt là về tiêu thụ, nhưng kết quả thực hiện vẫn đạt thấp so với kế hoạch năm. Hầu hết các chỉ tiêu chính đều đạt chưa tới 50% kế hoạch năm, trong đó chỉ tiêu sản xuất thép thành phẩm của khối công ty mẹ con ước đạt 701.737 tấn, bằng 46,3% kế hoạch năm, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Tuy nhiên, với những nỗ lực tìm tòi và triển khai quyết liệt các biện pháp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo duy trì hoạt động SXKD, tạo việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động, hiệu quả SXKD của Tổng công ty nói chung và từng đơn vị thành viên trong hệ thống nói riêng đã từng bước có những cải thiện đáng kể.

Nhìn chung, bên canh những mặt đạt được, nhiệm vụ thúc đẩy SXKD của Tổng công ty vẫn còn nhiều hạn chế, thách thức. Vì vậy cần tiếp tục xây dựng, triển khai các giải pháp đột phá, quyết liệt trong thời gian tới để Tổng công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Tổng công ty đã thông qua.

Ông Khiếu Hữu Bộ - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thay mặt Bộ Công Thương, ông Khiếu Hữu Bộ - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương đã đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của VNSTEEL với những thành công bước đầu cơ bản đã cắt được lỗ và bắt đầu có lãi. Tuy nhiên, trước mắt, còn nhiều khó khăn nên tổng công ty cần tiếp tục quán triệt, đưa ra các giải pháp tháo gỡ, đặc biệt là đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bên cạnh việc triển khai các giải pháp đột phá trong SXKD.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nghiêm Xuân Đa – TGĐ VNSTEEL cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, trước mắt, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của VNSTEEL còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là việc tiêu thụ sản phẩm ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh thì toàn hệ thống VNSTEEL từ công ty mẹ đến các công ty con và công ty liên kết cần tăng cường tính tự chủ, xây dựng, triển khai các giải pháp đột phá, phân cấp rõ ràng, tự chịu trách nhiệm, linh hoạt, ràng buộc trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, người đại diện vốn với kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Tổng công ty giao.

Ông Nghiêm Xuân Đa – Tổng giám đốc VNSTEEL phát biểu và giải đáp kiến nghị của các đơn vị tại Hội nghị.

Song song với đó, TGĐ VNSTEEL nhấn mạnh các cấp lãnh đạo phải tăng cường kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh, tài chính, mua nguyên vật liệu; đổi mới doanh nghiệp, đặc biệt các đơn vị hoạt động kém hiệu quả, có nhiều tồn động trong quản lý, điều hành cần giám sát chặt chẽ hơn. Ngoài ra cần chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách; chỉ đạo các đơn vị tăng cường liên kết hệ thống, phát huy sức mạnh tổng thể của Tổng công ty.

Ông Nghiêm Xuân Đa cho rằng, để có được những kết quả khích lệ trong thời gian qua, ngoài sự nỗ lực của tập thể đội ngũ CBCNV VNSTEEL, Tổng công ty Thép Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt của Bộ Công Thương. Đồng thời khẳng định VNSTEEL sẽ tiếp tục bám sát chủ trương lãnh đạo của Bộ Công Thương để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tập trung tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý điều hành, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư - tìm kiếm dự án mới, tài chính, khoa học - công nghệ... để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm và kế hoạch cả năm 2014.

Hội nghị cũng đã nghe nhiều ý kiến tham luận. Nhiều ý kiến chỉ ra những khó khăn mà một số đơn vị phải đối diện, kiến nghị với Bộ Công Thương và Tổng công ty nhằm tháo gỡ về chính sách, về vốn đầu tư… nhằm hướng tới mục tiêu phát triển chung của toàn hệ thống VNSTEEL.

Ngoài ra, để đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về lao động, doanh nghiệp, công đoàn và các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tại Hội nghị đã diễn ra lễ Ký kết Quy chế về phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

Ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn Tổng công ty.

Hội nghị đã chứng kiến Lễ công bố quyết định khen thưởng và trao các bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công Thương và lãnh đạo Tổng công ty cho tập thể và cá nhân cán bộ VNSTEEL đã đạt thành tích cao.

Tổng kết Hội nghị, ông Đặng Thúc Kháng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNSTEEL nhiệt liệt biểu dương tập thể VNSTEEL đã đoàn kết, đồng lòng chung sức, nỗ lực vượt qua khó khăn và bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định trong 6 tháng đầu năm 2014. Tuy nhiên, Ông cũng lưu ý đó chỉ mới là kết quả tạm thời, kết quả hoạt động SX-KD của cả năm 2014 còn phụ thuộc nhiều vào 6 tháng cuối năm, vì vậy toàn thể lãnh đạo, CBCNV trong toàn hệ thống VNSTEEL không được chủ quan, lơ là mà phải tiếp tục tập trung cao độ, phát huy mọi nguồn lực, thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch của Tổng công ty để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Các hình ảnh diễn ra tại Hội nghị xem thêm tại đây.