VNSTEEL tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2012, kế hoạch 2013; các nội dung liên quan đến tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp và chủ trương chuyển nhượng vốn điều lệ cho các nhà đầu tư chiến lược cũng như bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015.

08/05/2013 08:26

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2012, kế hoạch 2013; các nội dung liên quan đến tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp và chủ trương chuyển nhượng vốn điều lệ cho các nhà đầu tư chiến lược cũng như bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Ngày 25/4/2013, Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tham dự Đại hội có ông Khiếu Hữu Bộ - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương và Đại diện các Vụ: Tài chính, Công nghiệp Nặng, Khoa học Công nghệ và Văn phòng Bộ Công Thương; đại diện Công ty kiểm toán Deloitte; Lãnh đạo VNSTEEL Đặc biệt là sự có mặt của 117 cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 666.699.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Lãnh đạo Bộ Công Thương và Lãnh đạo VNSTEEL cùng các cổ đông tham dự Đại hội.

Năm 2012, trong điều kiện tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp trong ngành Vật liệu xây dựng, trong đó có Tổng công ty Thép Việt Nam đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và thách thức. Nhu cầu tiêu thụ thép nội địa sụt giảm nghiêm trọng, giá thép nội địa giảm sâu và nhanh hơn giá thế giới, tồn kho ở mức caonên nhiều nhà máy phải sản xuất cầm chừng, hạ giá bán hoặc áp dụng các biện pháp kích cầu. Ngoài ra, không chỉ các sản phẩm thép trong nước phải cạnh tranh khốc liệt với thép nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc, mà ngay cả các công ty thuộc hệ thống Tổng công ty cũng luôn phải cạnh tranh quyết liệt với các nhà sản xuất khác trong nước để giữ thị phần và mở rộng thị trường.

Ông Khiếu Hữu Bộ - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương phát biểu tại Đại hội.

Mặc dù năm 2012 là thời điểm khó khăn nhất trong nhiều năm qua đối với Tổng công ty, nhưng dưới sự lãnh đạo củaĐảng ủy, Hội đồng Quản trị và những chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tổng giám đốc, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân lao động, VNSTEEL đã vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 đề ra, duy trì sản xuất ổn định; công tác đầu tư phát triển, đổi mới cơ cấu lại doanh nghiệp được triển khai tích cực; việc làm, thu nhập của người lao động được giữ vững Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2012 của VNSTEEL.

Các cổ đông cũng đã thông qua việc tái xác nhận chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các kế hoạch đổi mới doanh nghiệp, tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2012 – 2015 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ và khối lượng thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm đang triển khai.

Các đồng chí trong đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Bên cạnh đó, chủ trương tiếp tục chào bán cổ phần riêng lẻ của Tổng công ty cho các nhà đầu tư chiến lược và ban hành Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành của VNSTEEL cũng như việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập mới cũng đã được Đại hội chấp thuận việc triển khai thực hiện.  

Đại hội cũng đã thông qua các nội dung quan trọng khác với tỷ lệ nhất trí cao, như: Sát nhập Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất vào Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP; hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho hoạt động đào tạo của Trường Cao đẳng nghề cơ điện luyện kim Thái Nguyên trong năm 2013; chuyển Công ty Tư vấn & Thiết kế luyện kim, Khách sạn Phương Nam và Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài thuộc Tổng công ty thành Công ty cổ phần. Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch thực hiện quỹ lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát cùng với các chương trình an sinh xã hội năm 2013 của VNSTEEL.

Ngoài ra, Đại hội đã phê duyệt kết quả bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Đa – Phó Tổng giám đốc VNSTEEL trúng cử vào Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Lãnh đạo Bộ Công Thương chúc mừng ông Nghiêm Xuân Đa, thành viên Hội đồng Quản trị VNSTEEL nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế năm 2013 của Việt Nam nói chung và ngành thép nói riêng sẽ còn diễn biến với khá nhiều khó khăn và thách thức, VNSTEEL đã có những điều chỉnh trong hoạt động kinh doanh và quản trị - điều hành trên cơ sở tập trung rà soát công tác quản trị doanh nghiệp, sản xuất cũng như tài chính nhằm nâng cao năng lực quản lý. Trong đó, VNSTEEL xác lập các giải pháp trọng tâm của năm 2013 như: áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất để tăng năng lực cạnh tranh; củng cố, phát triển hệ thống phân phối để mở rộng thị trường; gắn tái cấu trúc Tổng công ty với chiến lược phát triển chung cũng như đẩy nhanh tiến độ các dự án sớm hoàn thành đưa vào hoạt động, góp phần đẩy mạnh sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP kết thúc thành công với sự nhất trí cao, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng lớn lao của cổ đông đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của VNSTEEL, mở ra một trang mới trong quá trình phát triển của VNSTEEL.

Tin bài: Hà Vân Sơn

Ảnh: Vũ Anh