VNSTEEL tiếp tục ủng hộ 01 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và đợt thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

30/09/2021 10:56

Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VNSTEEL đại diện Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ủng hộ 01 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thu moi Mô tả ảnh/video