VNSTEEL: Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Chiều ngày 10/7/2016, Tổng Công Ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh.

17/07/2018 09:51

Chiều ngày 10/7/2016, Tổng Công Ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có Lãnh đạo Tổng Công ty cùng gần 300 đại biểu đại diện cho các đơn vị trong toàn hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam đã về dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tại Hà Nội

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong bối cảnh chung, nhưng dưới sự chỉ đạo điều hành có hiệu quả của Chính phủ, các bộ ban ngành Trung ương, đặc biệt của Bộ Công Thương; và sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, sát sao từ Đảng ủy, Hội đồng quản trị đến sự điều hành quyết liệt, kịp thời của Ban Tổng giám đốc, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của toàn thể đội ngũ công nhân viên chức lao động trong nửa năm qua, toàn Tổng công ty Thép Việt Nam đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức và đã đạt được một số kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã có những bước cải thiện đáng kể, sản lượng sản xuất và tiêu thụ của hầu hết các mặt hàng. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty nhìn chung khá khả quan, phần lớn các chỉ tiêu đều có mức độ hoàn thành kế hoạch tốt và đều có tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, sản lượng sản xuất - tiêu thụ các mặt hàng đạt 41-54% kế hoạch. Cụ thể các lĩnh vực:

Phôi thép: sản xuất đạt 1,35 triệu tấn,bằng 54% kế hoạch, tăng 22%so cùng kỳ. Tiêu thụ đạt 416.000 tấn bằng 53% kế hoạch , tăng 23%so cùng kỳ.

Thép cán dài: Sản xuất đạt 1,723 triệu tấn, bằng 53% kế hoạch, tăng 12% so cùng kỳ; Tiêu thụ đạt 1,704 triệu tấn, bằng 52% kế hoạch, tăng 16% so cùng kỳ.

Thép dẹt: Sản xuất đạt 216.700 tấn, bằng 46% kế hoạch, giảm 36% so cùng kỳ; Tiêu thụ đạt 222.600 tấn, bằng 47% kế hoạch, giảm 34% so cùng kỳ

Tôn mạ: Sản xuất đạt 139.900 tấn, bằng 48% kế hoạch, giảm 11% so cùng kỳ; Tiêu thụ đạt 137.800 tấn, bằng 47% kế hoạch, giảm 6% so cùng kỳ

Ống thép: Sản xuất đạt 16.000 tấn, bằng 41% kế hoạch, giảm 20% so cùng kỳ; Tiêu thụ đạt 16.150 tấn, bằng 41% kế hoạch, giảm 20% so cùng kỳ.

Kinh doanh kim khí: tổng sản lượng tiêu thụ đạt 380.900 tấn, bằng 45%kế hoạch, tăng 3% so cùng kỳ.

Nhìn chung 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu chính (sản xuất- tiêu thụ Phôi thép và thép dài) đạt trên 50% kế hoạch và có tăng trưởng so với cùng kỳ. Hầu hết các đơn vi đều có lãi, một số đơn vị có mức lợi nhuận cao và tăng trưởng so cùng kỳ như: Thép Miền Nam lãi 148 tỷ đồng, tăng 116% so cùng kỳ; KK HCM lãi 48,4 tỷ đồng, tăng 66,6% so cùng kỳ; Thép Thủ Đức lãi 28 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ; VICASA lãi 23,7 tỷ đồng, tăng 2,2% so cùng kỳ; VTM lãi 642,5 tỷ đồng; Vinakyoei lãi 105 tỷ đồng;, IBC lãi 100,6 tỷ đồng, tăng 5% so cùng ky; Thép Đà Nẵng lãi 32 tỷ đồng, tăng 113% so cùng kỳ....

Ông Nguyễn Đình Phúc, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo và Tổng kết, bế mạc hội nghị