VNSTEEL công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính Kế toán

Sáng 19/11/2021, tại trụ sở Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty dự và trao Quyết định.

22/11/2021 09:52

Dự lễ công bố quyết định có đại diện Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty, Ban kiểm toán nội bộ Tổng Công ty, các Ban nghiệp vụ, Văn phòng Tổng Công ty, Trợ lý HĐQT, Trợ lý Tổng Giám đốc, Thư ký Tổng Công ty, lãnh đạo và chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng Công ty.

Trao QD Đồng chí Nguyễn Đình Phúc  - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Viết Liêm

 Tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Anh - UV BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự Tổng Công ty công bố Quyết định số 334/QĐ-VNS ngày 18/11/2021 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Viết Liêm, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tài chính kế toán giữ chức vụ Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty, kể từ ngày 18/11/2021.

dC pHUC 2 Đồng chí Nguyễn Đình Phúc  - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại lễ công bố, Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty chúc mừng đồng chí Nguyễn Viết Liêm. Đồng thời, mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ lãnh đạo, quản lý; không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt để  thực hiện tốt các nhiệm vụ đươc giao.

Dc Lime PB Đồng chí Nguyễn Viết Liêm, Trưởng Ban Tài chính kế toán Tổng Công ty phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Viết Liêm cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, không ngừng học hỏi kinh nghiệm; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty năm 2021 và các năm tiếp theo.