VNSTEEL công bố Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Chiều ngày 10/3/2023, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Liêm - Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng (KTT) Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP.

10/03/2023 15:20

Đến dự buổi lễ trao Quyết định có ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty; ông Lê Song Lai -  Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đến dự còn có đại diện Thường trực Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty, Ban kiểm toán nội bộ Tổng Công ty, lãnh đạo các Ban nghiệp vụ, Văn phòng Tổng Công ty, Trợ lý HĐQT, Thư ký Tổng Công ty, Thư ký Chủ tịch HĐQT, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty.

IMG_9924_1
Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT VNSTEEL trao Quyết định bổ nhiệm KTT cho ông Nguyễn Viết Liêm

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thoan - Trưởng Ban Tổ chức nhân sự Tổng Công ty công bố Quyết định số 62/QĐ-VNS của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Liêm - Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 10/3/2023.

IMG_9926 (PTS)
Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Viết Liêm - Kế toán trưởng Tổng công ty; ông tin tưởng rằng với kinh nghiệm là Trưởng Ban Tài chính Kế toán tại Tổng công ty, ông Nguyễn Viết Liêm trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, trách nhiệm của mình.

IMG_9946_1
Ông Nguyễn Viết Liêm - Kế toán trưởng Tổng công ty phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ông Nguyễn Viết Liêm cảm ơn Lãnh đạo Tổng Công ty đã tin tưởng giao trọng trách và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Với nhiệm vụ mới nặng nề và khó khăn, ông Nguyễn Viết Liêm mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cùng với sự hợp tác, giúp đỡ của toàn thể CBCNV Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. Đồng thời, cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong toàn hệ thống Tổng công ty, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày càng phát triển, ổn định và vững chắc.

VNSTEEL News