VNSTEEL bắt đầu hoạt động theo mô hình công ty cổ phần

Ngày 20/9, Tổng Công ty Thép Việt Nam -CTCP (VNSTEEL) đã tiến hành đại hội cổ đông thành lập, đồng thời thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

22/10/2012 00:00

Ngày 20/9, Tổng Công ty Thép Việt Nam -CTCP (VNSTEEL) đã tiến hành đại hội cổ đông thành lập, đồng thời thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Mai Văn Tinh, Tổng giám đốc là ông Lê Phú Hưng.

 

             Thành viên HĐQT VNSTEEL ra mắt

 

Trước đó, trong đợt đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), Vnsteel bán được 39.151.400 cổ phần trên 65.986.900 đưa ra chào bán, tương đương với 395 tỷ đồng.

Hiện cổ phần vốn nhà nước chiếm 93,93% tổng vốn điều lệ Tổng Công ty. Cổ phần người lao động chiếm 0,16% và cổ phần của tổ chức công đoàn chiếm 0,147%. Cổ phần của các nhà đầu tư khác chiếm 5,768%.

Vnsteel cũng báo cáo đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản suất kinh doanh, đầu tư các dự án giai đoạn 2011-2013.

Từ nay đến 2013, tổng công suất (luyện thép, thép cán dài, cán dẹt) đạt 1,37 triệu tấn. Doanh thu dự kiến đạt 14 ngàn tỷ năm nay, tăng lên 18 ngàn tỷ năm 2013, nộp ngân sách 550 tỷ năm 2011 và 650 tỷ vào 2013

Tổng Giám đốc Lê Phú Hưng cho biết Vnsteel dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 6,78 ngàn tỷ đồng hiện nay lên 8 ngàn tỷ đồng vào quý IV năm 2012. Tổng giá trị tài sản hiện là 17,5 ngàn tỷ đồng, dự kiến tăng lên 18,6 ngàn tỷ đồng năm 2013.

Tỷ lệ chia cổ tức hàng năm cũng dự kiến tăng từ 7% (2011) lên 11% (2013).

Cũng trong giai đoạn này, Vnsteel sẽ tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm như dự án cán thép tấm nóng công suất 2 triệu tấn/năm tại Bà Rịa-Vũng Tàu; dự án mỏ sắt Quý Sa và nhà máy cán thép Lào Cai công suất khai thác mỏ 3 triệu tấn/năm.

 

Theo Chinhphu.vn