Vingal đầu tư mở rộng nhà xưởng Phân xưởng mạ kẽm

Ngày 08/08/2010 Công ty sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal đã tiến hành động thổ khởi công hạng mục đầu tư mở rộng nhà xưởng Phân xưởng Mạ kẽm.

22/10/2012 00:00

Ngày 08/08/2010 Công ty sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal đã tiến hành động thổ khởi công hạng mục đầu tư mở rộng nhà xưởng Phân xưởng Mạ kẽm.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong vòng 90 ngày, do công ty Đầu tư xây dựng miền nam là nhà thầu xây dựng. Sau khi hoàn thành, mặt bằng sản xuất phân xưởng Mạ kẽm sẽ tăng thêm 1.700 m2 với 03 cầu trục 05 tấn hoạt động. Việc này sẽ tạo điều kiện cải thiện môi trường làm việc, công nhân không phải làm việc ngoài trời như trước đây, nhờ vậy bảo đảm sức khoẻ người lao động, đồng thời tăng năng suất lao động góp phần phục vụ khách hàng đúng tiến độ, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

 

(Nguyễn Duy Dụ)