“Về nguồn”, hội trại của thanh niên công ty TNHH MTV Thép Miền Nam

“Về nguồn”, hội trại của thanh niên công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Từ ngày 17-18/5/2019, BCH Đoàn Thanh niên của Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam VNSTEEL đã tổ chức chương trình “Hội trại về nguồn” năm 2019.

05/06/2019 14:33

“Về nguồn”, hội trại của thanh niên công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Từ ngày 17-18/5/2019, BCH Đoàn Thanh niên của Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam VNSTEEL đã tổ chức chương trình “Hội trại về nguồn” năm 2019.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam, Lãnh đạo Công ty Thép Miền Nam và gần 100 đoàn viên, thanh niên Công ty.

Chương trình nhằm rèn luyện nếp sống lành mạnh, tạo sân chơi bổ ích, giúp CBCNV hòa mình vào sinh hoạt tập thể; phát huy truyền thống tốt đẹp của Đoàn Thanh Niên Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL; chăm lo các nhu cầu chính đáng của thanh niên, tổ chức sân chơi lành mạnh, tạo điều kiện cho ĐVTN giao lưu, thi đua, rèn luyện, học tập, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, lao động sản xuất trong năm 2019.

Đây cũng là dịp để BCH Đoàn công ty kết nạp thêm đoàn viên mới bổ sung lực lượng trẻ nhiệt huyết, xung kích cho tổ chức đoàn và cũng là dịp để chúng ta nói lời cảm ơn và làm lế trưởng thành đoàn cho những đồng chí đoàn viên đã có nhiều đóng góp cho tổ chức đoàn trong nhiều năm qua nhưng đã đến tuổi trưởng thành.

Một số hoạt động của chương trình: