Ứng dụng lò gia nhiệt cảm ứng điện: VICASA biến quyết tâm thành sự thật

Trong thời gian từ năm 2010 đến 2014, năng lực sản xuất của Công ty CP Thép Biên Hòa (VICASA) ngày càng tăng, sản phẩm đa dạng, chất lượng sản phẩm được nâng cao đã khẳng định được uy tín về thương hiệu sản phẩm của Công ty trên thị trường.

18/09/2017 15:25

Trong thời gian từ năm 2010 đến 2014, năng lực sản xuất của Công ty CP Thép Biên Hòa (VICASA) ngày càng tăng, sản phẩm đa dạng, chất lượng sản phẩm được nâng cao đã khẳng định được uy tín về thương hiệu sản phẩm của Công ty trên thị trường.

Việc cần làm ngay

Do phải di dời theo Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 tỉnh Đồng Nai nên Công ty không triển khai đầu tư dài hạn, trung hạn mà chỉ đầu tư ngắn hạn và sửa chữa lớn nhằm thu hồi vốn nhanh, đảm bảo hoạt động của thiết bị công nghệ hiện hữu, phát huy tối đa công suất và hiệu quả của các thiết bị đã được đầu tư trong thời gian còn lại của lộ trình di dời, nhanh chóng phát huy hiệu quả tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất một cách bền vững. Nổi bật nhất là hạng mục “Lò gia nhiệt cảm ứng điện” thay cho lò nung CNG hiện hữu.

Công ty CP Thép Biên Hòa trong quá trình phát triển đến nay sau khi được đầu tư, cải tạo và trang bị mới thiết bị đã tạo công nghệ khép kín, đồng bộ giữa khâu sản xuất thép thỏi và khâu sản xuất thép cán, cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm đã sản xuất sản phẩm chất lượng được khách hàng tín nhiệm, lợi thế cạnh tranh của Công ty ngày càng được nâng cao. Về khâu cán thép, năm 2012 và năm 2013, Công ty đã cải tạo lò nung, máy cán cán phôi 120x120mm dài 3,6m đến nay tiêu hao nguyên nhiên vật liệu chính giảm nhiều, cụ thể: Tiêu hao thỏi: 1,034 tấn/tấn; Tiêu hao CNG: 1,059 mmbtu/tấn.

Tuy nhiên, với công nghệ khép kín giữa khâu sản xuất thép thỏi và khâu sản xuất thép cán thì tiêu hao thỏi và CNG còn cao do chưa tận dụng hết ưu thế nguồn thỏi nóng ở khâu luyện thép, cụ thể: Thỏi nóng chuyển từ máy đúc liên tục, nạp lò nung qua nhiều công đoạn: từ sàn đúc, lên bàn cân phôi, sàn nạp thỏi vào lò bằng cầu trục, xe goòng… mất nhiều thời gian dẫn đến mất nhiều nhiệt. Trong khi đó, thời gian thỏi giữ nhiệt và gia nhiệt trong lò nung quá dài: khoảng 3,2 giờ. Vì vậy, việc phải đầu tư hệ thống thiết bị “Lò gia nhiệt cảm ứng điện” nhằm giảm tiêu hao thỏi và CNG tăng hiệu quả sản xuất là rất cần thiết.

Thành công hơn mong đợi

Với thiết bị “Lò gia nhiệt cảm ứng điện”, Công ty hy vọng sẽ đạt mục tiêu như sau: Tiêu hao thỏi: 1,032 tấn/tấn; không tiêu hao CNG do không sử dụng đến; tiêu hao năng lượng nung thỏi: 100 kwh/tấn. Số ngày ngừng sản xuất sẽ được hạn chế tối đa, khoảng 07 ngày trở lại, do đó đảm bảo cung cấp ổn định sản phẩm thép cán cho thị trường. Giải pháp ứng dụng lò gia nhiệt cảm ứng điện phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường, chi phí đầu tư hợp lý, phù hợp với điều kiện tài chính của Công ty trên cơ sở tận dụng các điều kiện hiện có về mặt bằng, nhân lực, thiết bị…

Giải pháp này đã mang lại những kết quả thành công hơn mong đợi. Với sự nhiệt tình cùng với quyết tâm cao của CBCNV, công trình đã hoàn thành trong thời gian ngắn và được đưa vào sản xuất từ ngày 11/2/2014. Lò gia nhiệt cảm ứng điện từ lúc đưa vào sử dụng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được cụ thể hóa theo số liệu thực tế sau: Tiêu hao thỏi: ~1,030 tấn/tấn; Tiêu hao năng lượng nung thỏi khi cán nóng 100%: đạt từ 55÷60 kwh/tấn, góp phần giảm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện môi trường, điều kiện làm việc của công nhân khu vực Đúc liên tục, lò nung.

Đặc biệt hơn cả, từ khi đưa công trình vào hoạt động, Công ty đã cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất kinh doanh, chặn đứng được tình trạng thua lỗ trong quý 1 và đã đạt được lợi nhuận trước thuế 6,87 tỷ đồng.