Tuổi trẻ VNSTEEL tổ chức phát động Thi đua và các hoạt động trong tháng Thanh niên năm 2018

Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, Tuổi trẻ VNSTEEL tổ chức Lễ phát động Thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018); hướng tới 10 năm ngày Thành lập Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (21/11/200/ - 21/11/2018) và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo vì sự phát triển Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và đất nước”.

16/03/2018 15:27

Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, Tuổi trẻ VNSTEEL tổ chức Lễ phát động Thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018); hướng tới 10 năm ngày Thành lập Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (21/11/200/ - 21/11/2018) và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo vì sự phát triển Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và đất nước”.

Tuổi trẻ VNSTEEL đã bám sát chủ đề của Tháng Thanh niên năm 2018, nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty và đã tổ chức các hoạt động như:

Sáng ngày 15/03/2018, Tuổi trẻ VNSTEEL tổ chức “Lễ phát động thi đua năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hướng tới 10 năm ngày Thành lập Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (21/11/200/ - 21/11/2018) và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018 tại Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL”.

Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Tiêu Thị Minh Đức – UVBCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Minh Xuân - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL; đồng chí Nguyễn Nguyên Ngọc – Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL; Đồng chí Phạm Thanh Sơn-UV BCH Đoàn Khối DNTW, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Tổng công ty cùng các đồng chí trong Thường trực, BTV, BCH và UBKT Đoàn Tổng Công ty, Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc và các đồng chí là Trưởng, Phó Phòng Ban, Quản đốc, Phó quản đốc phân xưởng Công ty Thép Miền Nam cùng hơn 60 cán bộ, đoàn viên, thanh niên của các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực phía Nam đã đến dự Lễ phát động.

Đ/c Phạm Thanh Sơn - Bí thư Đoàn Tổng Công ty phát động thi đua năm 2018

Tại buổi lễ, thay mặt tuổi trẻ Tổng công ty đồng chí Phạm Thanh Sơn - Bí thư Đoàn Tổng Công ty đã chính thức phát động thi đua năm 2018 tại Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL. Đồng chí đề nghị cơ sở Đoàn trực thuộc cần bán sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của và Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 của Tổng công ty, với chủ đề công tác năm 2018 “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; phát huy tinh thần sáng tạo, tiên phong của đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP” và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký về công trình thanh niên và công tác an sinh xã hội năm 2018, nhằm phấn đấu Toàn hệ thống Đoàn Tổng công ty thực hiện tốt và vượt các mục tiêu chủ yếu sau:

A. Phấn đấu cùng Lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội triển khai phát động các phong trào thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đơn vị trong năm 2018.

B. Các cơ sở Đoàn trực thuộc cần bán sát Chương trình công tác năm 2018 số 02-CTr/ĐTNT ngày 11/1/2018 của BCH Đoàn Tổng công ty và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký và giao chỉ tiêu về công trình thanh niên và công tác an sinh xã hội năm 2018 theo Quyết định số 17-QĐ/ĐTNT ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty, phấn đấu Toàn hệ thống Đoàn Tổng công ty thực hiện tốt và vượt các mục tiêu chủ yếu sau:

1. Phấn đấu 100% các cơ sở Đoàn tổ chức, tham gia tốt Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Đại hội Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Đại hội Đoàn đơn vị.

2. Phấn đấu thực hiện được trên 45 công trình, phần việc thanh niên các cấp (trong đó: 05 công trình cấp Khối; 05 công trình cấp Tổng công ty; 35 công trình cấp cơ sở).

3. Phấn đấu thực hiện được trên 90 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất kinh doanh.

4. Phấn đấu trên 100 lượt đoàn viên, thanh niên công nhân được hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần.

5. Đăng ký tổ chức, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị thực hiện phấn đấu 600 triệu đồng.

6. Toàn Tổng công ty phấn đấu vận động hiến được trên 300 đơn vị máu.

7. Phấn đấu giới thiệu được 60 đoàn viên ưu tú cho Đảng, phấn đấu 40 đoàn viên ưu tú do Đoàn giới thiệu được kết nạp Đảng.

8. Thực hiện tốt các nhiệm vụ Đoàn cấp trên và Tổng công ty giao.

Ngoài ra, đồng chí yêu cầu các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực, chất lượng các nội dung đăng ký trong tháng thanh niên, phấn đấu mỗi chi đoàn có ít nhất một hoạt động cụ thể, thiết thực trong Tháng thanh niên.

Đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL đại diện cho các cơ sở Đoàn trực thuộc tham dự đã lên hưởng ứng Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2018 và tổ chức ký cam kết thi đua công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2018.


Đ/c Hoàng Đức Hoa - UV BTV, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam thay mặt cho tuổi trẻ VNSTEEL hưởng ứng phát động


Đại diện Lãnh đạo, Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL và Đoàn Tổng công ty ký cam kết thi đua công tác Đoàn và PTTN năm 2018

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty đã quán triệt và yêu cầu từ các cấp lãnh đạo đơn vị, cán bộ đoàn viên thanh niên chung tay, ra sức vượt mọi khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện có hiệu quả kế hoạch mà HĐQT-Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã giao trong năm 2018. Đặc biệt là các lớp đoàn viên thanh niên phải nỗ lực, xung kích, sáng tạo, học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp phát triển Tổng Công ty. Các hoạt động của Đoàn Thanh niên cần tránh phô trương hình thức mà trú trọng đến hiệu quả, thực chất.


Đ/c Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ đã tổ chức công bố quyết định công nhận 04 công trình thanh niên cấp Đoàn Khối và khen thưởng các đơn vị


Khen thưởng công trình thanh niên cấp Đoàn Khối DNTW cho các đơn vị


Các đơn vị Đoàn nhận cờ phát lệnh thi đua năm 2018

Kết thúc buổi Lễ phát động Đoàn Tổng công ty đã tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Lễ phát động như: Tham quan công trình và Gắn biển công trình thanh niên cấp Đoàn Khối tại các đơn vị; các đại biểu cùng toàn thể Đoàn viên, thanh niên đã cùng xuống tham qua dây chuyền sản xuất và động viên tinh thần anh em đang tham gia sản xuất tại các phân xưởng và tổ chức ra quân dọn vệ sinh chỗ làm việc và toàn nhà máy của Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL. Đây là một hoạt động thường xuyên và thiết thực, qua đó nâng cao trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, xung kích tình nguyện, lao động sáng tạo trong đoàn viên thanh niên góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2018 mà Đoàn Tổng công ty đã đặt ra.


Tổ chức ra quân dọn vệ sinh chỗ làm việc và toàn nhà máy của Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL


Tổ chức Gắn biển Công trình Thanh niên cấp Đoàn Khối tại Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất


Tổ chức Gắn biển Công trình Thanh niên cấp Đoàn Khối tại Công ty TNHH Gia Công và Dịch Vụ Thép Sài Gòn


Tổ chức Gắn biển Công trình Thanh niên cấp Đoàn Khối tại Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Sáng ngày 02/3/2018 Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty đã tham gia tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2018 và Hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Mậu Tuất tại khu vực Mỏ Sắt Tiến Bộ, Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên. Tại buổi lễ Đoàn Tổng công ty đã trao 20 phần quà cho các Đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị 10 triệu đồng. Tổ chức trồng mới dự kiến 10.000 cây xanh tại khu vực Nhà máy. Cũng tại buổi Lễ Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao tặng giấy khen cho tập thể Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có thành tích trong công tác trồng cây bảo vệ môi trường.


Đ/c Phạm Thanh Sơn - Bí thư Đoàn Tổng Công ty trao quà cho các ĐVTN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

- Ngày 05-06/3, tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, Đoàn Tổng công ty đã tham dự Lễ phát động Tháng Thanh niên 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng doanh nghiệp và đất nước” do Đoan Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức. Tại buổi lễ, Đoàn Tổng công ty Thép đã đăng ký thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội năm 2018 với tổng trị giá hơn 620 triệu đồng; đăng ký đảm nhận thực hiện hơn 45 công trình thanh niên.


Đ/c Nguyễn Hoàng Việt - Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty tham gia các hoạt động do Đoàn Khối tổ chức

Thông qua các hoạt động, nhằm giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi đoàn viên thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tuyên truyền và tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh và môi trường, góp phần bảo vệ màu xanh của quê hương, đất nước.

Một số hình ảnh hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2018: