Tuổi trẻ VNSTEEL tổ chức các hoạt động tháng Thanh niên năm 2016

Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, Tuổi trẻ VNSTEEL tổ chức các hoạt động tháng thanh niên năm 2016 với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) và Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022; hưởng ứng tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 18 và Tháng Thanh niên năm 2016. Tuổi trẻ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã bám sát chủ đề của Tháng Thanh niên năm 2016, nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty và đã tổ chức các hoạt động

11/03/2016 18:15

Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, Tuổi trẻ VNSTEEL tổ chức các hoạt động tháng thanh niên năm 2016 với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) và Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022; hưởng ứng tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 18 và Tháng Thanh niên năm 2016. Tuổi trẻ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã bám sát chủ đề của Tháng Thanh niên năm 2016, nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty và đã tổ chức các hoạt động như:

Sáng ngày 02/03/2016, Tuổi trẻ VNSTEEL tổ chức “Lễ phát động thi đua năm 2016, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 thép tại Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL”.

Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Bùi Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Ủy viên HĐQT Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Minh Xuân - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL; đồng chí Lê Đức Thọ - Uỷ viên UBKT Đảng uỷ Tổng công ty, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Tổng Công ty; đồng chí Nguyễn Đình Phúc – Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL; Đồng chí Phạm Thanh Sơn-UV BCH Đoàn Khối DNTW, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Đoàn Tổng công ty cùng các đồng chí trong BTV, BCH và UBKT Đoàn Tổng Công ty, Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc và các đồng chí là Trưởng, Phó Phòng Ban, Quản đốc, Phó quản đốc phân xưởng Công ty Thép Miền Nam cùng hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên của các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực phía Nam đã đến dự Lễ phát động.

Đ/c Phạm Thanh Sơn - Bí thư Đoàn Tổng Công ty phát động thi đua năm 2016

Tại buổi lễ, thay mặt tuổi trẻ Tổng công ty đồng chí Phạm Thanh Sơn - Bí thư Đoàn Tổng Công ty đã chính thức phát động thi đua năm 2016 tại Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam. Đồng chí đề nghị cơ sở Đoàn trực thuộc cần bán sát Chương trình công tác năm 2016 của Đoàn Tổng công ty với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, lao động sáng tạo xây dựng và phát triển bền vững Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP” và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký về công trình thanh niên và công tác an sinh xã hội năm 2016, nhằm phấn đấu Toàn hệ thống Đoàn Tổng công ty thực hiện tốt và vượt các mục tiêu chủ yếu sau:

1. 100% cơ sở Đoàn tổ chức, tham gia hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên với chủ đề “Nghị quyết Đại hội Đảng XII và hành động của tuổi trẻ”; các hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cùng cấp phù hợp với điều kiện của đơn vị.

2. 100% cơ sở Đoàn có hình thức triển khai các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, p hong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên.

3. Phấn đấu thực hiện được trên 60 công trình, phần việc thanh niên các cấp; 120 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

4. 100 lượt thanh niên công nhân được hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần.

5. Đăng ký tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng trị giá 250 triệu đồng.

6. Toàn Tổng công ty phấn đấu hiến được ít nhất 250 đơn vị máu.

7. Phấn đấu giới thiệu trên 60 đoàn viên ưu tú cho Đảng, phấn đấu tỷ lệ đoàn viên ưu tú do Đoàn giới thiệu được kết nạp Đảng đạt tỷ lệ trên 60%.

8. Thực hiện tốt các nhiệm vụ Đoàn cấp trên và Tổng công ty giao.

Ngoài ra, đồng chí yêu cầu các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đăng ký trong tháng thanh niên, phấn đấu mỗi chi đoàn có ít nhất một hoạt động cụ thể, thiết thực trong Tháng thanh niên.

Đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL đại diện cho các cơ sở Đoàn trực thuộc tham dự đã lên hưởng ứng Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2016 và tổ chức ký cam kết thi đua công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2016.

Đ/c Nguyễn Phùng Thành - UV BCT Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam thay mặt cho tuổi trẻ VNSTEEL hưởng ứng phát động

Đ/c Đại diện Lãnh đạo Công ty Thép Miền Nam, Đoàn Công ty Thép Miền Nam và Đoàn Tổng công ty ký cam kết thi đua công tác Đoàn và PTTN năm 2016

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Hùng– Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã quán triệt và yêu cầu từ các cấp lãnh đạo đơn vị, cán bộ đoàn viên thanh niên chung tay, ra sức vượt mọi khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện có hiệu quả kế hoạch mà HĐQT-Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã giao trong năm 2016. Đặc biệt là các lớp đoàn viên thanh niên phải nỗ lực, xung kích, sáng tạo, học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp phát triển Tổng Công ty.

Đ/c Bùi Văn Hùng–Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ đã tổ chức khen thưởng công trình thanh niên cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong đợt thi đua năm 2015 của Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL

Đ/c Phạm Thanh Sơn - Bí thư Đoàn Tổng Công ty khen thưởng công trình thanh niên cấp Đoàn Khối DNTW cho Đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL

Các đ/c lãnh đạo Tổng công ty khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong đợt thi đua năm 2015 của Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL

Các đơn vị Đoàn nhận cờ phát lệnh thi đua năm 2016

Kết thúc buổi Lễ phát động, các đại biểu cùng toàn thể Đoàn viên, thanh niên đã cùng xuống tham qua dây chuyền sản xuất và động viên tinh thần anh em đang tham gia sản xuất tại các phân xưởng và tổ chức ra quân dọn vệ sinh chỗ làm việc và toàn nhà máy của Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL. Đây là một hoạt động thường xuyên và thiết thực, qua đó nâng cao trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, xung kích tình nguyện, lao động sáng tạo trong đoàn viên thanh niên góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2016 mà Đoàn Tổng công ty đã đặt ra.

Tổ chức ra quân dọn vệ sinh chỗ làm việc và toàn nhà máy của Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL

- Sáng ngày 28/2/2016 Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty phối hợp với ĐTN Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên tổ chức Lễ phát động "Tháng Thanh niên" năm 2016 - Hưởng ứng tết trồng cây và tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 18 tại khu vực sân vận động Mỏ than Phấn Mễ.

Đ/c Trịnh Khôi Nguyên - Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tham gia trồng cây xanh, bảo vệ môi trường cùng các đơn vị tổ chức buổi Lễ

Tại buổi lễ Đoàn Tổng công ty đã trao 10 phần quà cho các Đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có nhiều thành tích trong công tác Đoàn năm 2015 với tổng giá trị 5 triệu đồng. Tổ chức trồng mới dự kiến 15.000 cây xanh tại khu vực vành đai M3 - Mỏ than Phấn Mễ trong tháng 3/2016. Cũng tại buổi Lễ Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao tặng giấy khen cho tập thể Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có thành tích trong công tác trồng cây bảo vệ môi trường.

Đ/c Phạm Thanh Sơn - Bí thư Đoàn Tổng Công ty trao quà cho các ĐVTN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có nhiều thành tích trong công tác Đoàn năm 2015

- Ngày 1/3, tại Khu di tích K9 Đá Chông (Hà Nội), Đoàn Tổng công ty Thép đã tham dự Lễ phát động Tháng Thanh niên 2016 với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Đoan Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức.

Đ/c Hồ Xuân Trường - Bí thư Đoàn Khối DNTW nhận đăng ký thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội năm 2016 của Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

Tại buổi lễ, Đoàn Tổng công ty Thép đã đăng ký thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội năm 2016 với tổng trị giá hơn 260 triệu đồng; đăng ký đảm nhận thực hiện hơn 45 công trình thanh niên.

Đ/c Mai Thùy Linh - Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty tham gia trồng cây cùng các đơn vị

Các đơn vị trong Đoàn Khối DNTW nhận cờ phát lệnh thi đua năm 2016

Thông qua các hoạt động, nhằm giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi đoàn viên thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tuyên truyền và tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh và môi trường, góp phần bảo vệ màu xanh của quê hương, đất nước.

Mai Linh - ĐTN Tổng công ty