Trung Quốc dẫn đầu về sản lượng thép trong tháng 10

Sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 11 tăng so với cùng tháng năm ngoái, do sự gia tăng mạnh trong sản xuất ở Trung Quốc và sự suy giảm sản lượng ở châu Âu và Mỹ, nơi mà nhu cầu vẫn còn yếu, Hiệp hội thép thế giới (WorldSteel) cho biết.

07/12/2012 13:31

Sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 11 tăng so với cùng tháng năm ngoái, do sự gia tăng mạnh trong sản xuất ở Trung Quốc và sự suy giảm sản lượng ở châu Âu và Mỹ, nơi mà nhu cầu vẫn còn yếu, Hiệp hội thép thế giới (WorldSteel) cho biết.

Sản lượng thép được sử dụng trong sản xuất ô tô và xây dựng đạt 126,15 triệu tấn trong tháng 11, tăng so với 124,55 triệu tấn cùng tháng năm ngoái, tăng 1,3% so với số liệu của Worldsteel cho thấy.

Ở nước sản xuất hàng đầu Trung Quốc, nơi sản xuất đã được khuyến khích bởi lợi nhuận được cải thiện, sản lượng thép thô tháng 11 đã tăng 6% so với cùng tháng năm ngoái lên 59,1 triệu tấn.

Sản lượng thép ở nền kinh tế phương Tây bị ảnh hưởng bởi triển vọng ảm đạm về nhu cầu, với Liên minh châu Âu giảm 6,2% về sản lượng trong khi đó ở Mỹ giảm 3,3%.

Sản lượng dự kiến duy trì ở mức hiện tại cho tháng còn lại trong năm nay do nhu cầu toàn cầu giảm nhẹ bởi tăng trưởng kinh tế chậm lại.

“Các khu vực (châu Âu) vẫn đang vật lộn với tình trạng dư cung và nhu cầu chậm chạp bởi vậy chúng tôi hy vọng sản lượng thép thô trong tháng 12 ở mức tương tự”, Kamal cho biết.

Ở những nơi khác châu Á, sản lượng thép thô ở Nhật Bản giảm 6,7% so với cùng tháng năm ngoái, Worldsteel cho biết.

Nhu cầu tăng trưởng thép toàn cầu sẽ chậm trong năm tới bởi tăng trưởng tiêu dùng yếu ở Trung Quốc và những bất ổn từ khủng hoảng nợ châu Âu, Worldsteel cho biết.

Nguồn: WorldSteel