Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và quản lý khoa học với Hội đồng Khoa học Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngày 24/10, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và quản lý khoa học với Hội đồng Khoa học Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương dự, chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Bùi Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch HĐKH Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKTTW, Chủ tịch HĐKH Cơ quan UBKTTW đồng chủ trì Hội nghị.

04/11/2014 14:36

GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐKH các Cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày 24/10, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và quản lý khoa học với Hội đồng Khoa học Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương dự, chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Bùi Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch HĐKH Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKTTW, Chủ tịch HĐKH Cơ quan UBKTTW đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên HĐKH Đảng ủy Khối DNTW, HĐKH Cơ quan UBKT TW, HĐKH các Cơ quan Đảng Trung ương.

Báo cáo hoạt động của HĐKH Đảng ủy Khối DNTW do đồng chí Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Chủ tịch thường trực HĐKH Đảng ủy Khối DNTW trình bày, nêu rõ: Thời gian qua, HĐKH Đảng ủy Khối DNTW đã thực hiện các nhiệm vụ tư vấn về kế hoạch nghiên cứu khoa học của Cơ quan Đảng ủy Khối, chủ động đề xuất với HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương; nghiên cứu một số vấn đề phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; kiểm tra, đôn đốc tiến độ nghiên cứu và việc sử dụng kinh phí của các đề tài, đề án, chuyên đề; nghiệm thu, đánh giá chất lượng các sản phẩm khoa học do Đảng ủy Khối thực hiện. Từ năm 2007 đến nay, Hội đồng đã xét duyệt, triển khai và nghiệm thu 19 đề tài, đề án cấp các Cơ quan Đảng Trung ương; 82 chuyên đề, đề án cấp Đảng ủy Khối.

Đồng chí Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo hoạt động của HĐKH Đảng ủy Khối DNTW.

Để tăng cường năng lực tổ chức và phối hợp nghiên cứu khoa học với các đảng ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị khác về các vấn đề liên quan đến hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đảng bộ trực thuộc về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, HĐKH Đảng ủy Khối DNTW đã được mở rộng với 28 thành viên, trong đó có 9 đồng chí là lãnh đạo các Ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối, 19 đồng chí là lãnh đạo của các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Đảng bộ Khối. Trong thời gian từ nay đến cuối năm 2015, HĐKH sẽ chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiên cứu một số đề tài, đề án, chuyên đề phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối theo các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010 – 2015 và các Nghị quyết của Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Tại Hội nghị, các thành viên HĐKH Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW và Cơ quan UBKTTW đã cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối DNTW và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKTTW, Chủ tịch HĐKH Cơ quan UBKTTW chia sẻ, sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo cơ quan là yếu tố quan trọng để hoạt động nghiên cứu khoa học đạt kết quả, hiệu quả ứng dụng cao. Được thành lập năm 2008, HĐKH Cơ quan UBKTTW đã triển khai nghiên cứu nhiều đề tài, đề án, chuyên đề… sát với thực tế, có tính ứng dụng cao, góp phần tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cơ quan UBKTTW là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Trung ương.

Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKTTW, Chủ tịch HĐKH Cơ quan UBKTTW phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực HĐKH các Cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh, HĐKH hai Cơ quan cần nghiên cứu, làm rõ việc nghiên cứu khoa học của các cơ quan Đảng có khác gì so với các cơ quan chuyên môn. Trên cơ sở đó tìm phương thức, nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị. GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng cũng lưu ý, HĐKH Đảng ủy Khối DNTW cần năng động, sáng tạo, khai thác và phát huy tốt tiềm năng của các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối. Qua đó khẳng định tính đặc biệt cần thiết của hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đồng thời đảm bảo được các nguồn lực cần thiết cho công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐKH các Cơ quan Đảng Trung ương cũng gợi ý, thông qua hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, HĐKH Đảng ủy Khối có thể tổng kết, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về công tác lãnh đạo của Đảng nói chung, về tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước nói riêng.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Thay mặt HĐKH hai Cơ quan, đồng chí Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Chủ tịch thường trực HĐKH Đảng ủy Khối DNTW đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐKH các Cơ quan Đảng Trung ương, ý kiến thảo luận của các thành viên HĐKH Đảng ủy Khối và Cơ quan UBKTTW. Trong thời gian tới, HĐKH hai Cơ quan sẽ tiếp tục có sự giao lưu, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm để ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của Đảng ủy Khối DNTW và Cơ quan UBKTTW đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trước đó, HĐKH Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức phiên họp thứ II, thảo luận những nội dung chính cần tập trung nghiên cứu về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng; về kinh phí hoạt động… của Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối trong năm 2014 và thời gian tiếp theo ./.