Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 14/01/2022, tại Hà Nội, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Lê Song Lai - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty và đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

17/01/2022 08:13

Đến dự Hội nghị còn có Lãnh đạo và cán bộ Ủy ban kiểm tra và các Ban Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; Lãnh đạo các Ban Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước; Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Đại biểu Tổng công ty và các đơn vị về dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Ban Kiểm soát Tổng công ty; Trưởng ban, Phó trưởng ban nghiệp vụ, Ban kiểm toán nội bộ, Văn phòng, Văn phòng đại diện, Trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty;  các Đại diện vốn Tổng công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết; Đại biểu đại diện cấp ủy Đảng, tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn Thanh niên tại các đơn vị trực thuộc trong toàn hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

 A Thanh

Đồng chí Lê Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày báo cáo

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Tổng công ty; Hội nghị cũng được nghe báo cáo tham luận của đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL, Công ty cổ phần Kim khí thành phố Hồ Chí Minh-VNSTEEL, Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL.

A Ngoc

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham luận tại Hội Nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá năm 2021, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã tập trung khắc phục mọi khó khăn, thách thức với tinh thần đoàn kết, thống nhất và đã đạt được những kết quả quan trọng nổi bật: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, từ công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt được kết quả tích cực. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực mà các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động của Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam đã đạt được trong năm 2021. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW nhấn mạnh năm 2022, dự báo nền kinh tế tiếp tục có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trong bối cảnh tình hình đó, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty cần cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

A Phong

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Một là, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. 

Hai là, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ. 

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ xây dựng và đẩy mạnh thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bốn là, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Tổng Công ty. Trong đó, lãnh đạo Đoàn Thanh niên chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Thép Việt Nam, Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, duy trì ổn định việc làm, bảo đảm tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn trong sản xuất, an toàn cho người lao động. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ, động viên người lao động để ổn định sản xuất, đời sống; tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. 

Sáu là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và có lộ trình chuyển đổi số toàn bộ nghiệp vụ, quy trình, hệ thống quản trị nâng cao năng lực cạnh tranh của các đơn vị trong toàn Tổng Công ty. 

 A Phuc

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đảng ủy Tổng công ty sẽ cụ thể hoá vào Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết công tác năm 2022.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Đình Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động toàn hệ thống Tổng công ty đã đạt được trong năm 2021 trong bối cảnh kinh tế và thị trường gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai bão lũ, cạnh tranh trong ngành và giá nguyên liệu đầu vào tăng liên tục lên mức cao; tích cực tham gia hỗ trợ cung ứng nguồn Oxy cho công tác điều trị y tế và ủng hộ, hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch; bảo đảm công ăn việc làm cho hơn 11.400 người lao động với mức thu nhập bình quân đạt 14,8 triệu đồng/người/ tháng, tăng hơn 20% so với năm 2020. Đồng chí cũng nhận định, bước sang năm 2022, Tổng công ty sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đồng chí đã chỉ ra 07 nhóm giải pháp cụ thể và xuyên suốt và Tổng công ty và các đơn vị trong toàn hệ thống Tổng công ty cần tập trung thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 đã đề ra. 

TSVM

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty và đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty  tặng Giấy khen cho các tổ chức Đảng

Để ghi nhận thành tích đạt được trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã tặng Giấy khen cho 08 Đảng bộ, Chi bộ đạt danh hiệu: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021.

KNC C Hien

Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”

Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”; 02 đồng chí vinh sự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”.

KNC ktra

Đồng chí Trần Thị Hoa - Ủy viên UBKT Đảng ủy TCT và đồng chí Vũ Hồng Khanh - Ủy viên BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CTCP Thép VICASA-VNSTEEL nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021 và tặng Giấy khen cho 01 cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác năm 2021.

A Lai trao thuong

Đồng chí Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trao tặng Giấy khen cho các tập thể

Tổng Giám đốc Tổng công ty tặng Giấy khen của Tổng Giám đốc Tổng công ty cho 24 tập thể nhỏ và 73 cá nhân thuộc cơ quan Tổng công ty và các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021. 

A Phuc trao GK

Đồng chí Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty trao tặng Giấy cho các cá nhân

Công đoàn Tổng công ty và Công đoàn Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên vinh dự được tặng Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho tập thể “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021” .

Trao co CD TCT

Đồng chí Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Tổng công ty và Công đoàn CTCP Gang thép Thái Nguyên

Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 05 Công đoàn cơ sở “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021”.

Trao co Cong doan

Đồng chí Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Công đoàn Công Thương Việt Nam cho Công đoàn cơ sở

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Vương Duy Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã phát động phong trào phong trào thi đua năm 2022 trong toàn hệ thống Tổng công ty.

A kHANH

Đồng chí Vương Duy Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát động phong trào phong trào thi đua năm 2022

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Song Lai khẳng định năm 2021 đã khép lại với nhiều thành công nổi bật.  Đây là năm đầu tiên sau 10 năm kể từ khi cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty đến nay, Tổng công ty Thép Việt Nam đã có sự tăng trưởng vượt bật cả về doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của người lao động trong toàn hệ thống. Có được kết quả tích cực nêu trên trước hết là nhờ những nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo, CBNV trong toàn hệ thống, và sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các Bộ, Ban ngành Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW, Ủy ban quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước…

A LAI

Đồng chí Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh, để đảm bảo mục tiêu tiếp tục tăng trưởng và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, bên cạnh việc duy trì ổn định về tổ chức, trong thời gian tới, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng công ty cần tập trung thực hiện quyết liệt và có kết quả các giải pháp trọng tâm sau: 

1. Tăng cường sự hợp tác, hỗ trợ giữa các công ty trong cùng hệ thống, có giải pháp hiệu quả để hạn chế việc cạnh tranh nội bộ giữa các công ty có cùng sản phẩm, cùng thị trường. Tìm kiếm các giải pháp về nguồn nguyên liệu để chủ động ứng phó kịp thời với các bất ổn có tính chu kỳ của nền kinh tế, của ngành hoặc bất ổn do các nguyên nhân bất khả kháng. Tiếp tục đa dạng hóa thị trường và cơ cấu sản phẩm, tăng cường xuất khẩu hàng hóa để giảm thiểu rủi ro và tranh thủ các cơ hội thị trường.

2. Nghiên cứu triển khai một số dự án đầu tư gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi để duy trì năng lực cạnh tranh, đi đôi với đẩy mạnh và tăng cường công tác giám sát, kiểm tra trong quản lý vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết nhằm bảo toàn, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Ưu tiên tập trung mọi nguồn lực hiện có để sớm phê duyệt và tổ chức thực hiện có kết quả phương án tái cơ cấu TISCO và VTM, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong cả năm 2022.

3. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và xây dựng phương án khai thác nguồn quỹ đất để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

4.Tiếp tục việc rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ, phân cấp phù hợp với quy định của Nhà nước, yêu cầu quản lý của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước và tình hình hoạt động thực tế của Tổng công ty; Đồng thời chỉ đạo Người đại diện vốn tại các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty chủ động rà soát, sửa đổi Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật cũng như yêu cầu quản trị của Tổng công ty. 

5. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh công tác quyết toán công tác quyết toán cổ phần hóa Tổng công công, phấn đấu hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2022./.

Anh Thư - VNSTEEL