Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các Bí thư Chi bộ tiêu biểu Khối Doanh nghiệp Trung ương

Chiều 13/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt 60 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

15/12/2014 20:26

Chiều 13/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt 60 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Tổng Bí thư trò chuyện với các Bí thư Chi bộ tiêu biểu. Ảnh: vov.vn

Đây là những điển hình tiên tiến trong tổng số hơn 5.800 bí thư chi bộ toàn Khối doanh nghiệp Trung ương.

Tổng Bí thư cho rằng thời gian qua công tác xây dựng Đảng trong Khối các doanh nghiệp Trung ương đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ, đặc biệt là việc quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các Bí thư Chi bộ đã làm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Nhiều đồng chí trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn, đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, rèn luyện bản thân, luôn gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết tại đơn vị.

Khẳng định nhiệm vụ sắp tới của các doanh nghiệp Nhà nước là rất nặng nề, công tác Đảng cũng đứng trước những thách thức mới, Tổng Bí thư mong các đồng chí Bí thư chi bộ tuyệt đối không được bằng lòng, thỏa mãn mà phải tiếp tục học tập, nâng cao trình độ để tăng tính thuyết phục, làm tốt công tác Đảng.

Trong lãnh đạo sản xuất kinh doanh phải thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tập trung theo hướng chi bộ lãnh đạo để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh đồng thời đảm bảo phát triển nhanh, bền vững…

Để làm tốt nhiệm vụ này cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, trong đó các Bí thư Chi bộ là những hạt nhân nòng cốt, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do mọi đảng viên đều tốt". Trong các đảng viên thì Bí thư Chi bộ đóng vai trò hạt nhân hết sức quan trọng

Theo báo cáo của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, hiện đảng bộ có 35 tổ chức Đảng trực thuộc với hơn 1.100 tổ chức cơ sở Đảng, hơn 5.800 chi bộ và gần 80.000 đảng viên hoạt động ở khắp mọi miền Tổ quốc và cả ở nước ngoài.

Trong 35 Đảng bộ trực thuộc Khối có 33 Đảng bộ trong các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, Ngân hàng thương mại Nhà nước, nắm giữ hơn 80% tổng nguồn vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước, hàng năm đóng góp gần 40% tổng thu ngân sách quốc gia và xấp xỉ 30% GDP của cả nước.

Thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, trong các năm từ 2011-2014, Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo thực hiện việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời tăng cường công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên.

Đến nay có 5/10 công ty mẹ tập đoàn và 14/90 công ty con đã cổ phần hóa xong; đã giải thể, phá sản 27/48 doanh nghiệp, thoái vốn 119/534 doanh nghiệp, thu về 4311 tỷ đồng. 9 tháng năm 2014, tổng doanh thu của 26 tập đoàn, tổng công ty, đơn vị đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 91.600 tỷ đồng, ước cả năm đạt hơn 122.000 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt gần 194.000 tỷ đồng.